ODESZLI

+ Józef KOSIBA

zam.: Ropa 341 (Nowakówka)

POGRZEB:
22.11.2017 godz. 13.30