ODESZLI

+ Jan PIECHOWICZ

Zam. Ropa 661
Przys. Kusiówka

l. 71
zmarł 04.08.2017

POGRZEB:

05.08.2017 godz. 16.00