Zmiany kapłanów w naszej parafii i dekanacie

Jak co roku w sierpniu Ksiądz Biskup dokonuje zmian personalnych w parafiach na terenie całej diecezji. Objęły one również dekanat Ropa.
Ks. Łukasz Dutka posługujący przez trzy lata jako wikariusz w naszej parafii został skierowany do Tuchowa, za niego przychodzi ks. Marcin Bukowiec, który posługiwał w Mogilnie. 

Nowego proboszcza zyskała parafia Szymbark. Miejsce ks. Stefana Tabora, który przeszedł na emeryturę, zajął ks. Paweł Górski, dotychczas pracujący w kurii diecezjalnej w Tarnowie w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. 
W Szymbarku nastąpiła także zmiana wikariusza. Ks. Janusz Czajka został proboszczem w Łąkcie, a na jego miejsce został skierowany neoprezbiter – ks. Piotr Plata. 

Ponadto ks. Tomasz Pyrchla pracujący w Wysowej został skierowany do Poręby Spytkowskiej. W jego miejsce przychodzi z Rożnowa ks. Wojciech Witowski. 

Nowy proboszcz parafii Szymbark rozpoczyna posługę w niedzielę 13 sierpnia, natomiast pozostali kapłani w niedzielę 27 sierpnia. 

Wszystkim kapłanom, zwłaszcza ks. Marcinowi i ks. Łukaszowi życzymy wielu Łask Bożych i radości z pełnionej posługi w nowych parafiach.