Wypominki

Jedną z form pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym jest znana i praktykowana od wieków w Kościele modlitwa zwana wypominkami. Wymieniając imiona i nazwiska naszych bliskich zmarłych, polecamy ich Bożemu miłosierdziu, skracając tym samym ich męki w czyśćcu.

Wypominki w naszej parafii składamy według przyjętego zwyczaju, wpisując na kartce imiona i nazwiska osób zmarłych. Można to uczynić na kartkach pobranych z kościoła, bądź odręcznie napisanych podając godzinę, przed którą Mszą św. mają być odczytane (9.00, czy 10.30). Prosimy o zaznaczenie, czy mają to być wypominki listopadowe, kwartalne, półroczne czy też roczne.


Foto: turek.net.pl