Życzenia na Wielkanoc 2019

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

Drodzy Parafianie!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary o Panu Bogu, który wciąż szuka człowieka. Jezus Chrystus zwyciężając śmierć ukazuje nam wszystkim wielką miłość Boga do każdego człowieka. Ceną tej miłości było życie Mesjasza, który wypełniając wolę swojego Ojca, wpisał w historię zbawienia ból i cierpienie, aby wprowadzić w nasze życie radość i nadzieję.

Życzymy Wam niezachwianej wiary w Chrystusową moc zmartwychwstania, dzięki której nasze życie ma sens. Niech Zmartwychwstały rozprasza mroki codzienności, zapalając w sercu ogień wiary, nadziei i miłości, by móc być świadkiem radości Wielkanocnego Poranka.

Pochylając się nad niezgłębioną tajemnicą Wielkiej Nocy, odrzućmy od siebie wszelki lęk krępujący naszego ducha, abyśmy mogli stać się godnymi głosicielami Prawdy, która uwalnia od zła i zachęca do pogłębiania przyjaźni z naszym Panem.

Niech miłość i dobroć naszego Ojca, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie ukazuje swoją wszechmoc, towarzyszy nam na każdy dzień wędrówki do nieba. Tego nieba, które zostało dla nas otwarte na nowo dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

Z najlepszymi życzeniami i modlitewną pamięcią
Duszpasterze Parafii Ropa

Wielkanoc A.D. 2019