Zgoda na wyjazd do Starego Sącza

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………………………………………
na wyjazd do Starego Sącza, w dn. 11.06.2019.
Wyjazd z parkingu przy kościele
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
o godz. 8.00, planowany powrót, ok. godz. 15.00.

……………………………………..
podpis rodzica