śp. ks. Franciszek Wideł

W dniu 20. grudnia 2019 roku zmarł śp. ks. Franciszek Wideł – emerytowany proboszcz parafii Ropa.

Wprowadzenie ciała śp. ks. Franciszka do kościoła parafialnego w Ropie w niedzielę (22 grudnia) o godz. 15.00. Następnie zostanie odprawiona Msza św. za Zmarłego, po której będzie możliwość modlitwy prywatnej do godz. 18.00.

W poniedziałek (23 grudnia) od godz. 9.00 będzie możliwość modlitwy indywidualnej w kaplicy cmentarnej. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Ropie rozpocznie się o godz. 12.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Franciszek Wideł urodził się 1 sierpnia 1940 roku w Tęgoborzu. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu w 1958 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 czerwca 1964 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczepanów (od 1 sierpnia 1964 roku), Bolesław (od 20 grudnia 1966 roku), Barcice (od 21 czerwca 1971 roku), Gorlice (od 9 września 1975 roku) i Ropa (od 15 czerwca 1979 roku). W dniu 25 lipca 1979 roku został mianowany proboszczem parafii Ropa. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Grybów i dziekana dekanatu Ropa. Urząd proboszcza parafii Ropa pełnił do 14 sierpnia 2010 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2013 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1979 diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w roku 1985 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W roku 2001 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Tarnowskiej Kapituły Katedralnej.

Źródło: Portal Diecezji Tarnowskiej
www.diecezja.tarnow.pl