INFORMACJE KORONAWIRUS

W związku z zaleceniami władz państwowych
oraz dekretem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża
informujemy, że wewnątrz naszego górnego kościoła
może przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób
(oprócz kapłanów sprawujących posługę,
asysty, organisty i kościelnego).
W dolnym kościele może przebywać jednocześnie 14 osób.

Wchodząc do kościoła prosimy zabrać po jednym obrazku.
Brak obrazków w koszyczku
oznacza osiągnięcie maksymalnej liczby osób w kościele.
W kościele zajmujemy miejsca zachowując bezpieczne odstępy
oraz zakrywamy nos i usta.
Po skończonej Mszy św. obrazki odkładamy do koszyczka.