ŻYCZENIA

Św. Leon Wielki, papież, przedstawiając głęboki sens Świąt Bożego Narodzenia, zachęcał swoich wiernych następującymi słowy: „Radujmy się w Panu, moi drodzy! Otwórzmy nasze serca na najczystszą radość, bo ukazał się dzień, który oznacza dla nas odkupienie, prastare przygotowanie, wieczne szczęście”.
Niech czas Świąt Narodzenia Pańskiego będzie dla nas radością i okazją do przyjęcia nadziei, którą znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Nowy Rok niech będzie pełen zdrowia, Bożego błogosławieństwa przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki.

Wszystkiego dobrego, życzą Duszpasterze +