Życzenia Wielkanoc 2022

Święta Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary o Panu Bogu, który wciąż szuka człowieka. Jezus Chrystus zwyciężając śmierć ukazuje nam wszystkim wielką miłość Boga do każdego człowieka.

Życzymy Wam wszystkim niezachwianej wiary w Chrystusową moc zmartwychwstania, dzięki której nasze życie ma sens. Niech Zmartwychwstały rozprasza mroki codzienności, rozpalając w sercu ogień wiary, nadziei i miłości, by móc być świadkiem radości Wielkanocnego Poranka.

Pochylając się nad niezgłębioną tajemnicą Wielkiej Nocy, odrzućmy od siebie wszelki lęk krępujący naszego ducha, abyśmy mogli stać się godnymi głosicielami Prawdy, która uwalnia od zła i zachęca do pogłębiania przyjaźni z naszym Panem.

Niech miłość i dobroć naszego Ojca, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie ukazuje swoją wszechmoc, towarzyszy nam na każdy dzień wędrówki do nieba.

Z najlepszymi życzeniami i modlitewną pamięcią
Duszpasterze Parafii Ropa