Informacja o realizowanym projekcie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ropie jako Lider projektu wraz z Partnerami projektu: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Szczucinie realizuje projekt „Z architekturą przez wieki – renowacja 4 zabytkowych kościołów diecezji tarnowskiej” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego regionu poprzez ochronę i promocję czterech zabytkowych obiektów sakralnych.