Msze gregoriańskie (listopad 2022)

+ Stanisława(f) KORZEŃ
+ Aniela(f) KUKUŁA
+ Ryszard MASZTAFIAK
+ Adam PROROK (greg. 1)

Pełna rozpiska Mszy św. po wejściu w link „Czytaj dalej”


Śp. + Stanisława(f) KORZEŃ
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 01. listopada 2022 roku
Zakończenie: 30. listopada 2022 roku

 1. 01. listopada – od rodz. Siwiaków
 2. 02. listopada – od Czesławy Grzegorzek z rodz. z Wojnarowej
 3. 03. listopada – od kolegów z pracy syna Adama z firmy ADFORS
 4. 04. listopada – od kolegów z pracy syna Adama z firmy ADFORS
 5. 05. listopada – od kolegów z pracy syna Adama z firmy ADFORS
 6. 06. listopada – od kolegów z pracy syna Adama z firmy ADFORS
 7. 07. listopada – od kolegów i koleżanek wnuczki Marzeny z Urzędu Gminy Grybów
 8. 08. listopada – od kolegów wnuka Michała z firmy NORLYS Nowy Sącz
 9. 09. listopada – od Zarządu Hurtowni ARA Warszawa
 10. 10. listopada – od Jolanty i Stanisława Grzegorzek
 11. 11. listopada – od firmy transportowej Jan Michalik
 12. 12. listopada – od kolegów z pracy zięcia Michała
 13. 13. listopada – od rodz. Siedlarz z Grybowa
 14. 14. listopada – od Adeli i Józefa Kosiba z rodz.
 15. 15. listopada – od sąsiadów: Sarneckich, Spólnik i Rubicz
 16. 16. listopada – od Jana Kusiaka
 17. 17. listopada – od Władysławy Krok z rodz.
 18. 18. listopada – od Krzysztofa Kroka z rodz.
 19. 19. listopada – od Barbary i Stanisława Kawa
 20. 20. listopada – od chrześnicy z rodz.
 21. 21. listopada – od sąsiadki: Kulkowej
 22. 22. listopada – od Marii i Stanisława Korzeń
 23. 23. listopada – od Ewy i Stanisława Laskoś
 24. 24. listopada – od rodz. Rówińskich
 25. 25. listopada – od Krystyny Drąg z rodz.
 26. 26. listopada – od uczestników pogrzebu
 27. 27. listopada – od uczestników pogrzebu
 28. 28. listopada – od uczestników pogrzebu
 29. 29. listopada – od uczestników pogrzebu
 30. 30. listopada – od uczestników pogrzebu

Śp. + Aniela(f) KUKUŁA
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 01. listopada 2022 roku
Zakończenie: 30. listopada 2022 roku

 1. 01. listopada – od Sylwii Janickiej z rodz. z Warszawy
 2. 02. listopada – od rodz. Czech z Mszanki
 3. 03. listopada – od swatowej: Janiny Jabłczyk
 4. 04. listopada – od Ewy i Piotra Szura
 5. 05. listopada – od sąsiadów: Brachów z Bystrej
 6. 06. listopada – od Krzysztofa i Anny Zych z rodz. z Bystrej
 7. 07. listopada – od rodz. Jabłczyk z Szymbarku
 8. 08. listopada – od swatów z Kleczy
 9. 09. listopada – od rodz. Rabijskich z Gorlic
 10. 10. listopada – od Anny i Stanisława Kukuła
 11. 11. listopada – od Anny Bedra z rodz. ze Staszkówki
 12. 12. listopada – od sąsiadki: Janiny Jantas
 13. 13. listopada – od Zenona Kłapacza
 14. 14. listopada – od rodzin: Szczygielskich i Bryzków z Kleczy
 15. 15. listopada – od rodz. Serwinów z Kleczy
 16. 16. listopada – od Krystyny Kawa z dziećmi
 17. 17. listopada – od Alicji i Adama Drozd z rodz.
 18. 18. listopada – od rodzin: Obrzutów i Bagnickich
 19. 19. listopada – od Romana i Jadwigi Jabłczyk
 20. 20. listopada – od rodz. Tarsów z Bystrej
 21. 21. listopada – od Katarzyny z rodz.
 22. 22. listopada – od Katarzyny z rodz.
 23. 23. listopada – od Marii i Mieczysława Konieczny
 24. 24. listopada – od Marii i Mieczysława Konieczny
 25. 25. listopada – od koleżanek córki z „Biedronki” z Grybowa
 26. 26. listopada – od koleżanek córki z „Biedronki” z Grybowa
 27. 27. listopada – od Anny i Rafała Janik z Wójtowej
 28. 28. listopada – od koleżanek i kolegów córki z „Biedronki” nr 1825
 29. 29. listopada – od uczestników pogrzebu
 30. 30. listopada – od uczestników pogrzebu

Śp. + Ryszard MASZTAFIAK
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 01. listopada 2022 roku
Zakończenie: 30. listopada 2022 roku

 1. 01. listopada – od rodz. Stec
 2. 02. listopada – od cioci: Julii Stec z Wawrzki z rodz.
 3. 03. listopada – od Marii Antas i Renaty Kozioł z rodzinami
 4. 04. listopada – od dyrektora i pracowników Oświatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Gminy Gorlice
 5. 05. listopada – od Andrzeja Skowronka
 6. 06. listopada – od pracowników i uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
 7. 07. listopada – od Anny Tumidalskiej
 8. 08. listopada – od Janiny Szczepanik
 9. 09. listopada – od Urszuli i Piotra Poznańskich
 10. 10. listopada – od kolegów absolwentów Technikum Naftowego w Krośnie
 11. 11. listopada – od Wójta, Przewodniczącego Rady, Radnych i pracowników Gminy Gorlice
 12. 12. listopada – od Stanisławy i Ryszarda Guzik
 13. 13. listopada – od pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
 14. 14. listopada – od pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
 15. 15. listopada – od Anny i Jerzego Kozień
 16. 16. listopada – od Agnieszki i Michała Trybus
 17. 17. listopada – od dyrekcji i nauczycieli Szkoły Muzycznej w Szalowej
 18. 18. listopada – od uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szalowej oraz ich rodziców
 19. 19. listopada – od Wojciecha i Krzysztofa – kolegów syna: Mariusza z bloku nr 24
 20. 20. listopada – od uczestników pogrzebu
 21. 21. listopada – od uczestników pogrzebu
 22. 22. listopada – od uczestników pogrzebu
 23. 23. listopada – od uczestników pogrzebu
 24. 24. listopada – od uczestników pogrzebu
 25. 25. listopada – od uczestników pogrzebu
 26. 26. listopada – od uczestników pogrzebu
 27. 27. listopada – od uczestników pogrzebu
 28. 28. listopada – od uczestników pogrzebu
 29. 29. listopada – od uczestników pogrzebu
 30. 30. listopada – od uczestników pogrzebu

Śp. + Adam PROROK (greg. 1)
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 01. listopada 2022 roku
Zakończenie: 30. listopada 2022 roku

 1. 01. listopada – od Joanny i Stanisława Smoła
 2. 02. listopada – od Dariusza Morańdy z rodz.
 3. 03. listopada – od Zofii i Jana Smoła
 4. 04. listopada – od kolegi: Ryszarda z Szerzyn
 5. 05. listopada – od współpracowników syna Kamila z firmy „Martes Sport”
 6. 06. listopada – od sąsiadów: Chrząścików i Trybusów z Gorlic
 7. 07. listopada – od Karola i Patrycji z Szymbarku
 8. 08. listopada – od rodz. Osioł z Szymbarku
 9. 09. listopada – od Karoliny i Kingi z rodzinami
 10. 10. listopada – od Agaty z rodz.
 11. 11. listopada – od Bogusławy z rodz.
 12. 12. listopada – od rodz. Szczypiór z Częstochowy
 13. 13. listopada – od Andrzeja Kukuły z rodz.
 14. 14. listopada – od Izabeli i Bogusława Michalec z córką
 15. 15. listopada – od rodz. Mikołajczyków z Gródka
 16. 16. listopada – od rodz. Martuszewskich z Białej Niżnej
 17. 17. listopada – od Romana i Elżbiety Michalik z rodz.
 18. 18. listopada – od Alicji i Grzegorza Wiatrowskich
 19. 19. listopada – od Alicji i Grzegorza Wiatrowskich
 20. 20. listopada – od Angeliki i Krzysztofa Łukaszyk
 21. 21. listopada – od Angeliki i Krzysztofa Łukaszyk
 22. 22. listopada – od Andrzeja Birosa z rodz.
 23. 23. listopada – od rodz. Morańdów
 24. 24. listopada – od szwagra: Krzysztofa z rodz.
 25. 25. listopada – od szwagra: Krzysztofa z rodz.
 26. 26. listopada – od Piotra Michalika
 27. 27. listopada – od Arkadiusza Michalika z rodz.
 28. 28. listopada – od rodz. Sula z Szymbarku
 29. 29. listopada – od kolegów syna z firmy UOS Drilling
 30. 30. listopada – od Dominika Korzenia z rodz.