Msze gregoriańskie (luty 2023)

+ Jerzy GÓRSKI (greg. 1)
+ Krzysztof KUSIAK (greg. 2)
+ Teresa(f) MŁYNARSKA (greg. 3)
+ Wacław SPÓLNIK (greg. 2)
+ Wacław TUMIDAJEWICZ (greg. 1)

Msze św. greg. poza par.:
zapowiadane w dni powszednie rano i wieczorem,
w niedzielę i święta na każdej Mszy.

Pełna rozpiska Mszy św. po wejściu w link „Czytaj dalej”.

Śp. + Jerzy GÓRSKI (greg. 1)
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 31. stycznia 2023 roku
Zakończenie: 01. marca 2023 roku

 1. 31. stycznia – od sąsiadów: Jana i Stanisławy Kusiak
 2. 01. lutego – od Joanny i Piotra
 3. 02. lutego – od Teresy Kuk
 4. 03. lutego – od Marii i Józefa Kuk
 5. 04. lutego – od Marka Matuszyka z rodz.
 6. 05. lutego – od Romana Święsa
 7. 06. lutego – od Andrzeja i Agnieszki Święs
 8. 07. lutego – od Rady Gminy w Ropie
 9. 08. lutego – od Przewodniczącego Rady Gminy w Ropie: Bogusława Łukaszyka
 10. 09. lutego – od Urszuli i Mariusza Święs
 11. 10. lutego – od sąsiadów: Anny i Krzysztofa
 12. 11. lutego – od Magdaleny Liszka
 13. 12. lutego – od Mariusza Liszki
 14. 13. lutego – od Lidii Liszka
 15. 14. lutego – od Elżbiety Gumulak z Tylicza
 16. 15. lutego – od Marii i Andrzeja Korzeń
 17. 16. lutego – od Kazimierza Zagórskiego
 18. 17. lutego – od Krzysztofa Zagórskiego
 19. 18. lutego – od Ewy i Piotra Kusiak z rodz.
 20. 19. lutego – od kolegów syna z firmy GAP
 21. 20. lutego – od kolegów syna z firmy GAP
 22. 21. lutego – od kolegów syna z firmy GAP
 23. 22. lutego – od kolegów syna z firmy GAP
 24. 23. lutego – od brygady syna Andrzeja
 25. 24. lutego – od brygady syna Andrzeja
 26. 25. lutego – od kolegów syna Andrzeja: Krzysztofa i Tomasza
 27. 26. lutego – od siostry: Elżbiety z mężem
 28. 27. lutego – od pracowników SP Nr 1 w Ropie
 29. 28. lutego – od Macieja Górskiego z rodz.
 30. 01. marca – od Elżbiety i Janusza Zagórskich

Śp. + Krzysztof KUSIAK (greg. 2)
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 31. stycznia 2023 roku
Zakończenie: 01. marca 2023 roku

 1. 31. stycznia – od Danuty Gruca
 2. 01. lutego – od kuzyna: Pawła z rodz.
 3. 02. lutego – od Renaty i Marka Orchel z Zagórzan
 4. 03. lutego – od Magdaleny i Dominika Woźniak
 5. 04. lutego – od Andrzeja i Ewy
 6. 05. lutego – od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim
 7. 06. lutego – od rodz. Gołyźniaków z Brunar
 8. 07. lutego – od koleżanki: Bogusławy
 9. 08. lutego – od Maryli i Tomasza z córką
 10. 09. lutego – od Teresy i Zbigniewa Koszyk
 11. 10. lutego – od Michała Koszyka z rodz.
 12. 11. lutego – od Ewy i Krzysztofa Gruca
 13. 12. lutego – od rodz. Obszarskich
 14. 13. lutego – od Marty i Karola Górskich
 15. 14. lutego – od rodz. Białoń
 16. 15. lutego – od Urszuli i Martina Eberle
 17. 16. lutego – od Doroty Szindler
 18. 17. lutego – od sąsiadów: Korzeniów
 19. 18. lutego – od Ireny i Tadeusza Czochór
 20. 19. lutego – od Krzysztofa Zagórskiego
 21. 20. lutego – od Roberta i Bożeny Gruca z rodz.
 22. 21. lutego – od uczestników pogrzebu
 23. 22. lutego – od uczestników pogrzebu
 24. 23. lutego – od uczestników pogrzebu
 25. 24. lutego – od uczestników pogrzebu
 26. 25. lutego – od uczestników pogrzebu
 27. 26. lutego – od uczestników pogrzebu
 28. 27. lutego – od uczestników pogrzebu
 29. 28. lutego – od uczestników pogrzebu
 30. 01. marca – od uczestników pogrzebu

Śp. + Teresa(f) MŁYNARSKA (greg. 3)
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 31. stycznia 2023 roku
Zakończenie: 01. marca 2023 roku

 1. 31. stycznia – od Barbary i Władysława Gryzik z Bystrej
 2. 01. lutego – od Pawła Grucy z rodz.
 3. 02. lutego – od Władysławy Prorok
 4. 03. lutego – od Moniki i Mirosława Rzepiela
 5. 04. lutego – od koleżanki córki: Katarzyny Lebida
 6. 05. lutego – od koleżanki córki: Pauliny Liana
 7. 06. lutego – od Piotra Święsa z rodz.
 8. 07. lutego – od Zakładu Budowlanego BUDMAX
 9. 08. lutego – od Danuty i Bolesława Święs
 10. 09. lutego – od Mariusza i Krystyny Wójcik
 11. 10. lutego – od Nikodema Wójcika z rodz.
 12. 11. lutego – od koleżanek i kolegów zięcia Stanisława Szury z Urzędu Pocztowego Gorlice 1 – listonosze
 13. 12. lutego – od Bogusława
 14. 13. lutego – od Agnieszki i Bogdana Jantas
 15. 14. lutego – od rodz. Cetnarowskich
 16. 15. lutego – od koleżanek wnuczki Amelii
 17. 16. lutego – od koleżanek wnuczki Julii
 18. 17. lutego – od Anny i Krzysztofa Piechowicz
 19. 18. lutego – od uczestników pogrzebu
 20. 19. lutego – od uczestników pogrzebu
 21. 20. lutego – od uczestników pogrzebu
 22. 21. lutego – od uczestników pogrzebu
 23. 22. lutego – od uczestników pogrzebu
 24. 23. lutego – od uczestników pogrzebu
 25. 24. lutego – od uczestników pogrzebu
 26. 25. lutego – od uczestników pogrzebu
 27. 26. lutego – od uczestników pogrzebu
 28. 27. lutego – od uczestników pogrzebu
 29. 28. lutego – od uczestników pogrzebu
 30. 01. marca – od uczestników pogrzebu

Śp. + Wacław SPÓLNIK (greg. 2)
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 31. stycznia 2023 roku
Zakończenie: 01. marca 2023 roku

 1. 31. stycznia – od kolegów Sebastiana
 2. 01. lutego – od kolegów Sebastiana
 3. 02. lutego – od kolegi Sebastiana: Kacpra Szczeciny
 4. 03. lutego – od wychowawczyni, kolegów i koleżanek z kl. IVa Technikum Budowlanego w Nowym Sączu
 5. 04. lutego – od Agnieszki i Mirosława Hotloś
 6. 05. lutego – od Barbary i Łukasza Obrzut
 7. 06. lutego – od Tomasza Machniewicza z rodz.
 8. 07. lutego – od Marii Machniewicz z rodz.
 9. 08. lutego – od Anny i Tomasza Matusik
 10. 09. lutego – od Ewy, Mieczysława i Adriana Lachur z Wawrzki
 11. 10. lutego – od Angeliki i Krzysztofa Gruca z Wawrzki
 12. 11. lutego – od Klaudii i Dawida Szkaradek z Chełmca
 13. 12. lutego – od Liliany i Michała Szpyt z Wawrzki
 14. 13. lutego – od Katarzyny i Jarosława Lachur z Muszyny
 15. 14. lutego – od sąsiadów: Antoniego i Stanisławy Wirchomskich
 16. 15. lutego – od sąsiadów: Bogdana i Ewy Rzemińskich
 17. 16. lutego – od sąsiada: Piotra Matuły
 18. 17. lutego – od Barbary i Mariusza Brońskich
 19. 18. lutego – od sąsiadów: Teresy i Krzysztofa Matuła
 20. 19. lutego – od sąsiadów: Teresy i Krzysztofa Matuła
 21. 20. lutego – od koleżanek Pauliny
 22. 21. lutego – od koleżanek Pauliny
 23. 22. lutego – od koleżanki: Małgorzaty Gruca z rodz. z USA
 24. 23. lutego – od uczestników pogrzebu
 25. 24. lutego – od uczestników pogrzebu
 26. 25. lutego – od uczestników pogrzebu
 27. 26. lutego – od uczestników pogrzebu
 28. 27. lutego – od uczestników pogrzebu
 29. 28. lutego – od uczestników pogrzebu
 30. 01. marca – od uczestników pogrzebu

Śp. + Wacław TUMIDAJEWICZ (greg. 1)
Msza Święta Gregoriańska
Rozpoczęcie: 31. stycznia 2023 roku
Zakończenie: 01. marca 2023 roku

 1. 31. stycznia – od cioci: Julii
 2. 01. lutego – od cioci: Julii
 3. 02. lutego – od cioci: Julii
 4. 03. lutego – od cioci: Julii
 5. 04. lutego – od Barbary i Jana Niemiec
 6. 05. lutego – od kolegi: Edwarda Gurby z rodz.
 7. 06. lutego – od chrześnicy: Karoliny z mężem
 8. 07. lutego – od szwagra: Krzysztofa
 9. 08. lutego – od Pawła Górskiego z rodz.
 10. 09. lutego – od Marioli i Tomasza Matuszyk
 11. 10. lutego – od Ireny Niezgoda z rodz.
 12. 11. lutego – od rodz. Rewaków
 13. 12. lutego – od rodz. Łukaszyków
 14. 13. lutego – od Moniki Spólnik z dziećmi
 15. 14. lutego – od Cecylii i Jana Liszka
 16. 15. lutego – od Fryderyka Decia z rodz.
 17. 16. lutego – od Jolanty i Józefa Deć
 18. 17. lutego – od Janiny Kler z rodz.
 19. 18. lutego – od Józefa i Marzeny Łukasik
 20. 19. lutego – od Doroty i Romana Kwater
 21. 20. lutego – od Renaty i Marka Matuszyk
 22. 21. lutego – od Grzegorza Spólnika
 23. 22. lutego – od Pauliny Gruca z mężem
 24. 23. lutego – od rodz. Liana
 25. 24. lutego – od brata: Mariana z żoną
 26. 25. lutego – od bratanka: Michała
 27. 26. lutego – od bratanka: Konrada z żoną
 28. 27. lutego – od koleżanek z pracy brata Mariana
 29. 28. lutego – od Alicji i Aleksandra Gazda z rodz.
 30. 01. marca – od kuzynki: Heleny Świerz