26.05.2016 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

26 maja, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, po uroczystej Mszy świętej wszyscy Parafianie –  licznie zgromadzeni – wyszli na ulice, aby zamanifestować wiarę w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Każda Eucharystia jest przedsmakiem uczty w niebie, a procesja jest wyrazem naszej ludzkiej wędrówki, pielgrzymki, w której podążamy przez całe swoje życie.

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).

W naszym chrześcijańskim życiu winniśmy najpierw szukać królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Przypomina nam o tym eucharystyczna pieśń: Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba… Uroczystość Bożego Ciała jest dla nas zaproszeniem, byśmy umieli „tracić” nasz coraz cenniejszy czas dla Boga. Pozorna bierność trwania przed Jezusem w Eucharystii w postawie adoracji może być w naszym życiu źródłem Bożej skuteczności, kiedy to już nie my działamy, lecz Bóg w nas.

Zobacz galerię