29.05.2016 Jubileusz Kapłaństwa Księdza Dziekana

25 maja Ks. Dziekan Stanisław Porębski przeżywał Jubileusz 30-lecia Kapłaństwa. Z tej racji w niedzielę, 29 maja br. cała wspólnota parafialna składała dostojnemu Jubilatowi życzenia. Jubileusz Kapłaństwa to okazja do tego, aby podziękować dobremu Bogu za kapłaństwo służebne, za dar i tajemnicę kapłańskiego posługiwania Bogu i drugiemu człowiekowi.

„Zostaliście z ludzi wzięci, ustanowieni w sprawach odnoszących się do Boga (…). Na mocy przyjętego Sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście.”

Dedykując naszemu Czcigodnemu Jubilatowi powyższe słowa Ojca Świętego Benedykta XVI oraz trwając w dziękczynieniu Bogu za 30 lat Kapłaństwa Ks. Dziekana, pragniemy życzyć bezgranicznego zawierzenia pełnemu miłości spojrzeniu Jezusa, które kształtuje kapłańskie serce Księdza już od młodości. Niech Maryja, Matka Kapłanów, wyprasza taką otwartość i wrażliwość serca, aby było ono zdolne w pełni odpowiedzieć Jezusowi na Jego miłość w darze i tajemnicy powołania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Parafianie

Zobacz galerię