CHÓR PARAFIALNY

Kto śpiewa modli się podwójnie… /św. Augustyn/

POWSTANIE

Trudno dokładnie ustalić kiedy założono w Ropie pierwszy chór parafialny. Na podstawie informacji uzyskanych od żyjących chórzystów wiadomo jednak, że chór powstał w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Proboszczem w tym czasie był ks. Adam Wawrzykowski, natomiast wikariuszem ks. Kazimierz Górszczyk. Z ustnych przekazów wynika, że założycielem chóru był miłośnik muzyki ks. Górszczyk (grał na skrzypcach) wraz z panem Leonem Pisarczykiem, ówczesnym organistą.

Początkowo w chórze śpiewało ok. 20 osób, kobiet i mężczyzn, później śpiewały też dzieci i młodzież, a nawet całe, wielopokoleniowe rodziny. Nowe muzyczne talenty często zostawały odkrywane przez księdza na lekcjach religii.

Zarówno organiście jak i ks. Górszczykowi bardzo zależało na rozwoju chóru, dlatego mimo innych licznych zajęć poświęcali chórowi wiele czasu i wysiłku. Dzięki temu z biegiem czasu chór się rozrastał powiększając swe szeregi, podnosił się również poziom artystyczny.

Po śmierci ks. Adama Wawrzykowskiego (+1954 r.) proboszczem został zamianowany ks. Kazimierz Górszczyk. Chór nadal prowadził swoją działalność śpiewaczą koncertując w czasie uroczystości kościelnych i państwowych. Próby regularnie odbywały się w starym ośrodku zdrowia, gdzie znajdował się punkt katechetyczny oraz w domu organisty.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Zapał i oddanie opiekunów chóru zdołały pokonać dziejowe burze i chór trwa, chociaż zdarzały się niewielkie przerwy w jego działalności.

W obecnej formie chór zorganizowany został przez organistę pana mgr. Jerzego Nowickiego, który od wielu lat z oddaniem poświęca swój czas i talent w dalszy rozwój chóru. Jak się okazało jego praca przyczyniła się nie tylko do rozwoju muzycznego, ale również aktorskiego członków chóru. W rezultacie tych działań, przy wsparciu proboszcza ks. Franciszka Widła i wikariusza ks. Jacka Słowika w roku 1993 wystawiono Misterium Męki Pańskiej. Głębokie wspomnienia z tego wydarzenia towarzyszą parafianom i samym chórzystom do dnia dzisiejszego.

Ogromnym doświadczeniem artystycznym i duchowym chóru był koncert pieśni religijnych w Tarnowie. Nagranie było emitowane przez diecezjalne Radio oraz Radio Maryja.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania opłatkowe połączone z miłym kolędowaniem.

 

Obecnie chór liczy ok. 20 osób. Najstarsi członkowie śpiewają od blisko 60 lat. Opiekunem jest organista Jakub Cetnarowski.

 

Wszystkich chętnych do śpiewania zapraszamy do naszego chóru parafialnego. Próby odbywają się w środy po Mszy św. wieczornej w budynku parafialnym.