CHÓR PARAFIALNY

Kto śpiewa modli się podwójnie… /św. Augustyn/

POWSTANIE

Trudno dokładnie ustalić kiedy założono w Ropie pierwszy chór parafialny. Na podstawie informacji uzyskanych od żyjących chórzystów wiadomo jednak, że chór powstał w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Proboszczem w tym czasie był ks. Adam Wawrzykowski, natomiast wikariuszem ks. Kazimierz Górszczyk. Z ustnych przekazów wynika, że założycielem chóru był miłośnik muzyki ks. Górszczyk (grał na skrzypcach) wraz z panem Leonem Pisarczykiem, ówczesnym organistą.

Początkowo w chórze śpiewało ok. 20 osób, kobiet i mężczyzn, później śpiewały też dzieci i młodzież, a nawet całe, wielopokoleniowe rodziny. Nowe muzyczne talenty często zostawały odkrywane przez księdza na lekcjach religii.

Zarówno organiście jak i ks. Górszczykowi bardzo zależało na rozwoju chóru, dlatego mimo innych licznych zajęć poświęcali chórowi wiele czasu i wysiłku. Dzięki temu z biegiem czasu chór się rozrastał powiększając swe szeregi, podnosił się również poziom artystyczny.

Po śmierci ks. Adama Wawrzykowskiego (+1954 r.) proboszczem został zamianowany ks. Kazimierz Górszczyk. Chór nadal prowadził swoją działalność śpiewaczą koncertując w czasie uroczystości kościelnych i państwowych. Próby regularnie odbywały się w starym ośrodku zdrowia, gdzie znajdował się punkt katechetyczny oraz w domu organisty.


DZIAŁALNOŚĆ

Zapał i oddanie opiekunów chóru zdołały pokonać dziejowe burze i chór trwa, chociaż zdarzały się niewielkie przerwy w jego działalności.

W obecnej formie chór zorganizowany został przez organistę pana Jerzego Nowickiego. Jak się okazało jego praca przyczyniła się nie tylko do rozwoju muzycznego, ale również aktorskiego członków chóru. W rezultacie tych działań, przy wsparciu proboszcza ks. Franciszka Widła i wikariusza ks. Jacka Słowika w roku 1993 wystawiono Misterium Męki Pańskiej. Głębokie wspomnienia z tego wydarzenia towarzyszą parafianom i samym chórzystom do dnia dzisiejszego.

Ogromnym doświadczeniem artystycznym i duchowym chóru był koncert pieśni religijnych w Tarnowie. Nagranie było emitowane przez diecezjalne Radio oraz Radio Maryja.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania opłatkowe połączone z miłym kolędowaniem.

Obecnie chór liczy ok. 20 osób. Najstarsi członkowie śpiewają od blisko 60 lat. Opiekunem jest organista: Jakub Cetnarowski.


Wszystkich chętnych do śpiewania zapraszamy do naszego chóru parafialnego. Próby odbywają się w środy po Mszy św. wieczornej w budynku parafialnym.