Chrzest

Pierwszym sakramentem i podstawą do przyjęcia kolejnych jest chrzest, który wszczepia ochrzczonego w Chrystusa i rodzi go do nowego życia. To brama wszystkich sakramentów. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

 

ZASADY UDZIELANIA SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO:

1. Sakrament udzielany jest w naszej parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. W sytuacjach wyjątkowych (po uzgodnieniu z księdzem proboszczem) może być udzielony w innym czasie.

2. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:

  • przynieść akt urodzenia dziecka z USC;
  • podać datę ślubu kościelnego rodziców;
  • podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania);
  • podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania).

3. Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się w piątek poprzedzający  niedzielę w której będzie udzielany chrzest św.

4. Rodzice chrzestni spoza parafii Ropa winni przedłożyć wcześniej (najlepiej w dniu pouczenia) zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, zawierające informację, że są praktykującymi katolikami.

5. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.

6. W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem stanąć przy głównym wejściu, zaś po obrzędzie przyjęcia dziecka zająć miejsce w pierwszych ławkach.

7. Należy mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

8. Po zakończonej Mszy św. bądź obrzędzie, rodzice dziecka i rodzice chrzestni udają się do zakrystii celem dopełnienia formalności.