Dekanalne Spotkanie Młodzieży w Ropie

Idę na Mszę świętą w niedzielę, bo mi każą. Odmawiam modlitwę, bo ciągle pytają, czy się modliłem. Wierzę, bo mówią, że trzeba… Stąd wierzę i nie wierzę… Wierzę, bo trzeba, ale wierzyć samodzielnie nie zacząłem… Trzeba samodzielnie uczyć się żyć w wierze… Nie powtarzać wiary za kimś – nie wierząc naprawdę…

Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką On nas napełnia: „Ja jestem z wami”. Program już istnieje – ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, bo tylko wtedy umacnia się nasza wiara.

Trzeba więc najpierw Chrystusa poznawać, czyli nie tyle pojąć na sposób intelektualny, ile raczej w znaczeniu biblijnym – doświadczyć, zakosztować bliskiej relacji
z Nim. Chodzi tutaj o „uderzenie w środek serca”, o to, by odpowiedzieć sobie jeszcze raz na pytanie Jezusa: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15).

Dziś jak nigdy dotąd, potrzeba osobowości ciekawych, jak ciekawy jest Bóg, osobowości bogatych, jak bogaty jest On, bo tylko wtedy można pokazać Boga innym… Zapraszamy na spotkanie wszystkich młodych z Dekanatu Ropa. To okazja, by po raz kolejny zapytać siebie o swoją wiarę, aby móc ją umocnić… Przyjdź i oddaj Panu chwałę… Niech to spotkanie będzie przeżywane w duchowym klimacie i niech będzie ono podstawą do głębszego poznawania, ukochania i naśladowania Chrystusa – Przewodnika naszej wiary – aż „po prawdziwe urzeczenie serca”. Zapraszamy do Kościoła w Ropie!