DEKANALNY KURS LEKTORSKI

27 października br. w naszej parafii rozpocznie się dekanalny kurs lektorski, dzięki któremu chłopcy zostaną przygotowani do posługi lektora.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie wszystkich chłopców z dekanatu Ropa (wiek od I  klasy gimnazjum), którzy pragną służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez odczytywanie Słowa Bożego w czasie liturgii.

Spotkania będą odbywać się w „Sali teatralnej” w każdą sobotę od godz. 10.00.

Aby uczestniczyć w kursie, należy dostarczyć imienne skierowanie na kurs od księdza proboszcza z własnej parafii lub katechety.

Zajęcia kursu będą obejmować wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z liturgiki, fonetyki i śpiewu kościelnego.

Na spotkania przynosimy zeszyt, długopis oraz Pismo Święte.

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwa jest jedna nieobecność, druga interpretowana jest jako rezygnacja z kursu.

W czasie przedostatniego spotkania dekanalny duszpasterz LSO ks. Mateusz Gurbisz  przeprowadzi egzamin dopuszczający uczestnika kursu do posługi lektora, wtedy też będzie możliwość spowiedzi świętej przed uroczystą Mszą św. połączoną z obrzędem przyjęcia do grona lektorów.

Przewidziane terminy spotkań: 27 października, 3 listopada, 10 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 1 grudnia.