Grupa biblijna

Do Grupy Biblijnej należą osoby czytające i rozważające Pismo Święte.

W czasie każdego spotkania uczestnicy uczą się rozpoznawania oblicza Boga w Jego Słowie, otwierają umysły i serca na Głos Boga, a więc spotykają się z samym Jezusem Chrystusem obdarzającym światłem Ducha Świętego.

Spotkania Grupy Biblijnej to czas, gdzie człowiek zaczyna pogłębiać swoją wiarę, zaczyna coś robić lepiej w codziennym życiu, a więc zaczyna żyć tak, jak pragnie tego sam Bóg.

Grupa Biblijna to po prostu spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotkania odbywają się Sali katechetycznej, w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej. Opiekunem jest ks. Proboszcz.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź na spotkanie i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez usta pozostałych uczestników kręgu.

Zapraszamy!