KONKURS FOTOGRAFICZNY

no images were found

  „KAPLICZKA W GMINIE ROPA”

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne są nieodłącznym elementem pejzażu naszej gminy. Można je dostrzec wśród pól, na skraju lasów, w przydomowych ogrodach i przy drogach. Dajemy Tobie okazję zrobienia zdjęcia jednego
z takich obiektów i możliwość podzielenia się jego pięknem
z innymi, a nawet otrzymania nagrody.

Weź udział w gminno-parafialnym konkursie fotograficznym organizowanym przez redakcję „Razem”REGULAMIN:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych. Tematem konkursu jest kapliczka katolicka,  greckokatolicka,  prawosławna znajdująca się w gminie Ropa. Uczestnik konkursu wybiera jedną dowolną kapliczkę.
 2. Każdy z uczestników może zgłosić jedną fotografię wykonaną dowolną techniką, wywołaną wyłącznie w formacie 15 x 21. Zabrania się stosowania fotomontażu.
  W konkursie nie mogą brać udziału fotografie uprzednio nagradzane w innych konkursach.
 3. Do fotografii należy dołączyć pracę pisemną (wydruk) przedstawiającą historię kapliczki. Autor fotografii jest jednocześnie autorem tekstu. W przypadku cytowania informacji autor  jest zobowiązany podać ich źródło.
 4. I fotografia, i tekst muszą być bezwarunkowo dołączone w postaci elektronicznej na płycie CD. Fotografia zapisana w jak największej rozdzielczości, tekst w Microsoft Word – nie dłuższy niż pół strony A4 czcionką 12. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
 5. Fotografię z opisem  oraz płytą CD należy włożyć do koperty, na której trzeba umieścić informacje: miejsce, gdzie znajduje się obiekt; imię i nazwisko, wiek, szkołę oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy.
 6. Fotografie należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2012 r.
  do sekretariatu Urzędu Gminy w Ropie z dopiskiem konkurs.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. Fotografie oceni komisja konkursowa: ks. Stanisław Porębski, Jan Morańda,
  Ewa Bugno, Janusz Konior, ks. Mateusz Gurbisz.
 9. Wyniki zostaną umieszczone w następnym numerze (nr 2) biuletynu „Razem”, a praca zwycięzcy opublikowana.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji prac. Fotografie wraz z opisami przesłane na konkurs fotograficzny przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.


 Fundatorami nagród jest Urząd Gminy i Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Ropie.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z konkursem zgodnie z wymogami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 101. 926, ze zm.)