KS. DANIEL Z POSŁUGĄ ,,SŁOWA BOŻEGO,,

23 czerwca gościliśmy ks. Daniela Bubulę studenta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, on też wygłosił do nas głęboką homilię, którą skupił wokół słowa „krzyż”.

Ksiądz Bubula pochodzi z parafii Dobra k. Limanowej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2003 r. W latach 2003-2006 był wikariuszem w Pilźnie. Następnie został skierowany na studia. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z filozofii.

Zobacz zdjęcia