Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. Pracował przez 3 lata w parafii pw. św. Marcina w Mogilnie. W 2017 roku został skierowany jako wikariusz do naszej parafii. 

Pełnione funkcje:
Wicenotariusz ds. łączności internetowej w dekanacie Ropa, członek redakcji Kwartalnika “Razem” – Biuletynu gminno-parafialnego.

W parafii opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Moderator parafialnej strony internetowej. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2.