Księża posługujący w parafii

Ks. Stanisław PORĘBSKI – proboszcz

Pochodzi z  parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Dnia 15. sierpnia 2010 r. został mianowany proboszczem w Ropie.
W latach 2004-2010 był proboszczem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy-Zdroju. Jako wikariusz pracował w Wadowicach Dolnych, Mielcu (par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy), Nowym Sączu (par. pw. Św. Kazimierza) i Tarnowie (par. pw. Św. Maksymiliana).

Pełnione funkcje:

 • opiekun Akcji Katolickiej;
 • opiekun chóru parafialnego;
 • opiekun grupy biblijnej;
 • opiekun Parafialnego Oddziału Caritas;
 • opiekun rady parafialnej;
 • opiekun róż różańcowych;
 • katecheta w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie.

Ks. Marcin GADZIAŁA – wikariusz

Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Pracował w parafii p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Brzeznej (2007-2010), a także w parafii p.w. św. Antoniego w Cikowicach (2010-2015).

Pełnione funkcje:

 • opiekun LSO i DSM
 • Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania;
 • katecheta w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie;
 • gminny kapelan OSP.

Ks. Marcin BUKOWIEC – wikariusz

Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku.
Pracował przez 3 lata w parafii pw. św. Marcina w Mogilnie. W 2017 roku został skierowany jako wikariusz do naszej parafii. 

Pełnione funkcje:

 • wicenotariusz ds. łączności internetowej w dekanacie Ropa
 • członek redakcji Kwartalnika Razem – biuletynu gminno-parafialnego;
 • opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży;
 • moderator parafialnej strony internetowej
 • katecheta w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie. 

Ks. Kazimierz PAWŁOWSKI – pomoc duszp.

Pochodzi z parafii p.w. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Wilczyskach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. w Tarnowie.
Posługiwał m.in. w parafiach p.w. św. Pawła Apostoła w Bochni (1995-1998), św. Heleny w Nowym Sączu (1998-2002), św. Jana Chrzciciela w Radłowie (2002-2006), NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach (2006-2012) oraz w parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej (2012-2015).
Od marca 2015 r. pomaga duszpastersko w naszej parafii.