Liturgiczna Służba Ołtarza

KIM JEST MINISTRANT?

MINISTRANT – to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo ministrant pochodzi z języka łacińskiego ministrare i oznacza służyć, pomagać. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest Ks. Marcin Gadziała – dekanalny duszpasterz LSO  

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii liczy 59 chłopców (3 ceremoniarzy, 37 lektorów, 14 ministrantów oraz 6 aspirantów).

CEREMONIARZE:

PĘKALA PIOTR 

MATUSZYK KACPER

SIUTA KAMIL 

LEKTORZY:

 1. Czochór Jan
 2. Czochór Kamil
 3. Deć Miłosz
 4. Durlak Damian
 5. Dzik Karol
 6. Głąb Kamil
 7. Góra Paweł
 8. Karpl Łukasz
 9. Korzeń Krzysztof
 10. Korzeń Mikołaj
 11. Kulka Jakub
 12. Kulka Konrad
 13. Kulka Miłosz
 14. Kusiak Jarosław
 15. Ledniowski Wojciech
 16. Matuszyk Jarosław
 17. Matuszyk Michał
 18. Matuszyk Wiktor
 19. Niemiec Damian
 20. Pękala Krzysztof
 21. Pękala Tomasz
 22. Prorok Patryk
 23. Radziak Damian
 24. Rewak Dominik
 25. Rewak Kamil
 1. Rówiński Damian
 2. Rówiński Dominik
 3. Sarnecki Jacek
 4. Sarnecki Jakub
 5. Siuta Kacper
 6. Siwiak Adam
 7. Smoła Piotr
 8. Spiżewski Kamil
 9. Trześniak Arkadiusz
 10. Trześniak Kamil
 11. Wajda Kamil
 12. Wajda Mateusz

MINISTRANCI:

 1. Czochór Piotr
 2. Durlak Paweł
 3. Gambal Łukasz
 4. Korzeń Krystian
 5. Koszyk Mikołaj
 6. Kulka Karol
 7. Łukaszyk Wojciech
 8. Maczuga Michał
 9. Matuszyk Bartosz
 10. Matuszyk Patryk
 11. Pękala Wiktor
 12. Rewak Paweł
 13. Sarnecki Michał
 14. Sztuczka Michał

ASPIRANCI:

 1. Deć Szymon
 2. Matuszyk Hubert
 3. Migacz Krzysztof
 4. Nowak Szymon
 5. Sarnecki Jan
 6. Stach Jakub

 

KARTA ZASAD KANDYDATA (ASPIRANTA):

 1. Nigdy nie opuszczę porannej i wieczornej modlitwy.
 2. Zawsze zachowam się pobożnie i ze skupieniem w Domu Boga.
 3. Będę posłuszny wobec rodziców i przełożonych.
 4. Będę sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków, zwłaszcza w szkole.
 5. Będę dbał o czystość swojej duszy, zwłaszcza będę unikał nieskromnej rozmowy, gazety, zabawy czy filmu.
 6. Będę żył w zgodzie z bliźnimi i będę unikał kłótni i sprzeczek.
 7. Będę miłował prawdę i dlatego nie splamię swoich ust kłamstwem.
 8. Będę wzorem dobroci wobec innych, będę wszystkim pomagał i brzydził się samolubstwem.
 9. Będę pełen radości życia i będę promieniował prawdziwą radością w swoim otoczeniu.
 10. Będę gorliwym apostołem i będę rozmawiał z innymi o Bogu i sprawach religijnych.

KARTA ZASAD MINISTRANTA:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w braciach.
 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię, szanuje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10. Ministrant podobnie jak kapłan, stara się być niejako „drugim Chrystusem”.

KARTA ZASAD LEKTORA:

 1. Chrystus jest moim światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich.
 2. Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa Bożego i strzegła go jest moim ideałem i moją Matką. Rozważam Jej postawę w Różańcu, oddaje się Jej i naśladuję Ją.
 3. Kościół jest moim domem i moją rodziną. Chcę wzrastać coraz głębiej w jego braterską wspólnotę, czując się jej żywą komórką i pragnąc, aby objęła ona wszystkich ludzi.
 4. Chcę pielęgnować w sobie dar Nowego Życia, otrzymany na chrzcie świętym, którego sprawcą jest Duch Święty. Oddechem tego życia jest modlitwa, dlatego chcę być wierny praktyce Namiotu Spotkania.
 5. Zrozumiałem tajemnice osoby, która „nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie.” Dlatego przykazaniem mego życia jest Agape, piękna miłość, której wyrazem jest ofiara i krzyż.
 6. Chcąc być w pełni sobą i ukształtować w sobie Nowego Człowieka muszę zawsze kierować się sumieniem oświeconym Słowem Bożym. Wypowiadam walkę bezmyślności i nieodpowiedzialności.
 7. Chcę być wolny w dążeniu wyższych wartości, które uznałem za swoje. Dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii tworząc nową kulturę, w której wszystko służy wartości osoby.
 8. Na straży godności osoby postawię czystość, która nie pozwala na odnoszenie się do osoby jako przedmiotu, choćby tylko możliwego użycia. Będę dbał o czystość myśli, słów i uczynków.
 9. Wykluczam ze swego życia alkohol i tytoń. Są to bowiem złudne wartości zagrażające wartościom prawdziwego życia. Dla dobra swojego oraz w poczuciu odpowiedzialności za drugich, decyduję się na świadomą i dobrowolną abstynencję.
 10. Moja droga nie jest łatwą. Dlatego nie mogę i nie chcę iść nią samotnie, moją potrzebą i radością jest cotygodniowe spotkanie we wspólnocie tych, którzy chcą iść razem ze mną przy stole ewangelicznej rewizji życia.