Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK, kan. 1055, §1).

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.


W czasie pierwszego spotkania narzeczeni przedstawiają:

 • aktualne metryki chrztu z zaznaczeniem s. bierzmowania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej lub zawodowej (kserokopię);
 • zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej tzw. kursie przedmałżeńskim; zainteresowanych informujemy, iż co dwa lata na przełomie listopada i grudnia (w soboty i niedziele) organizowany jest w naszej parafii kurs przedmałżeński świadectwo jego ukończenia jest wymagane przy zawarciu sakramentu małżeństwa;
 • strona owdowiała –  świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
 • dowody osobiste;
 • strona, która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego fakt nieważności zawartego małżeństwa – tenże dokument.

Po pierwszym spotkaniu narzeczeni zostają skierowani:

 • na „Dzień skupienia dla narzeczonych”;
 • do USC po zaświadczenie (jeśli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe),

DO USC narzeczeni dostarczają:

 • odpis aktu małżeństwa i zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów);
 • dowody osobiste.

O innych sprawach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostają informowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego.


JEŚLI JEDNA ZE STRON JEST SPOZA PARAFII, GDZIE BĘDZIE ŚLUB

Narzeczeni otrzymują wówczas świadectwo do wygłoszenia zapowiedzi i zanoszą do parafii aktualnego zamieszkania tej osoby.


SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby I spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.


Na drugie spotkanie narzeczeni przynoszą:

 • zaświadczenie z USC (1 egz.);
 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi;
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej i Dnia Skupienia (potwierdzenia).

Ponadto narzeczeni:

 • podają imiona i nazwiska świadków (powinny być to osoby wierzące i praktykujące, jeśli są spoza parafii, muszą dostarczyć stosowne zaświadczenie z parafii zamieszkania. Świadkowie zobowiązani są, aby przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców);
 • ustalają szczegóły liturgii i przygotowanie kościoła.

Po zawarciu małżeństwa konkordatowego, na zakończenie ceremonii małżonkowie otrzymują 1 egz. ww. zaświadczenia, które jako ważny dokument, należy zachować w domu i w pewnych momentach przedstawić np. zapisując dziecko do chrztu św.

Jeśli małżeństwo nie jest konkordatowe, trzeba przedstawić akt małżeństwa cywilnego z USC.

Kartki do spowiedzi otrzymane w czasie pierwszego spotkania świadkowie oddają kapłanowi w dniu ślubu przed rozpoczęciem ceremonii. Jak również zostawiają obrączki.


FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE W CZASIE ŚLUBU

Jest możliwe, jeśli fotograf lub operator przedstawi wcześniej kapłanowi dokument (legitymację) ukończenia Kursu fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych.