ODESZLI

+ Józef PIECHOWICZ
zam. Ropa (Za Wodą)

Pogrzeb: 31.08.2018 r.
godz.: 16.00