ODESZLI

+ Józef SMOŁA
zam. 
ROPA (Pociecha)
Pogrzeb: 30.07.2019 r.
godz.: 11.00