ODESZLI

+ Michalina MORAŃDA
zam. 
ROPA (Podchełmie)
Pogrzeb: 29.01.2019 r.
godz.: 14.00