Modlitewna pamięć o zmarłych

no images were found

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

Jak pomóc zmarłym?

  1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
  2. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
  3. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

 

LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nim (nią, nimi).

Bramo niebieska, – módl się za nim (nią, nimi).

Królowo Wniebowzięta, – módl się za nim (nią, nimi).

Święty Michale, – módl się za nim (nią, nimi).

Święty Janie Chrzcicielu, – módl się za nim (nią, nimi).

Święty Józefie, – módl się za nim (nią, nimi).

Święty …… (patronie zmarłego), – módl się za nim (nią, nimi).

Wszyscy święci i święte Boże, – módl się za nim (nią, nimi).

Bądź mu (jej) miłościw, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Od zła wszelkiego, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Od cierpień w czyśćcu, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twoje wcielenie, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twoje narodzenie, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twój chrzest i post święty, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twój krzyż i mękę, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twoje zmartwychwstanie, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez zesłanie Ducha Świętego, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Przez Twoje przyjście w chwale, – wybaw go (ją, ich) Panie.

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
– wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli
i wychowawców, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
– wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania,
– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.