MSZA ŚW. O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. (Mt 15,31)

Zapraszamy wszystkich na Eucharystię i nabożeństwo z modlitwą za chorych i o uwolnienie z mocy złych duchów.

ROPA – kościół parafialny,
28 GRUDNIA 2013 (sobota), godz. 16.00

W czasie Mszy św. o uzdrowienie Jezus wylewa zdroje łask, dlatego ludzie odzyskują zdrowie z wielu ciężkich chorób np. z nowotworów, wychodzą z nałogów, a także uzyskują pomoc w sprawach codziennych jak relacje rodzinne, problemy w pracy, szkole itp.

Bóg czeka, abyś pokazał Mu swój ból, abyś otworzył się na Jego moc, troskę i czułość… A co wtedy się stanie? Dowiesz się, tylko daj Bogu szansę, by sam mógł się o ciebie zatroszczyć.

Nie zamykaj się w domu ze swoimi problemami, które zatruwają twoje życie!

Przyjdź, spotkaj się z Jezusem, uwierz w Jego zbawcze działanie i przyjmij ofiarowaną ci miłość…

Modlitwy poprowadzi diecezjalny egzorcysta ks. dr Stefan Irla