Msze gregoriańskie (listopad 2023)

Śp. + Helena(f) KUSIAK (Lipie) (greg. 2)

Śp. + Józefa(f) MITUŚ

Śp. + Krzysztof BOGUSZ

Śp. + Kazimierz KULKA

Śp. + Tadeusz KULKA (greg. 1)

Śp. + Maria KULKA

Śp. + Maria SMOŁA (greg. 4)

Śp. + Stanisława RÓWIŃSKA (greg. 2)

Śp. + Teresa Karpl (greg. 4) – październik / listopad

Śp. + Helena KORZEŃ (greg. 1) – październik / listopad

Msze św. greg. poza par.:
zapowiadane w dni powszednie rano i wieczorem,
w niedzielę i święta na każdej Mszy św.

Pełna rozpiska Mszy św., po wejściu w link „Czytaj dalej”.


Msza Święta Gregoriańska

Śp. + Helena(f) KUSIAK (Lipie) (greg. 2)

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od sąsiadów: Kawów i Nowaków
 2. 02. listopada – od Ryszarda Szury z rodz.
 3. 03. listopada – od Renaty Rówińskiej z rodz.
 4. 04. listopada – od Marty i Jerzego Matuszyk z rodz.
 5. 05. listopada – od Ireny i Jerzego Jedleckich
 6. 06. listopada – od Krystyny i Jana Jantas z rodz.
 7. 07. listopada – od Bożeny i Adama Świerczek
 8. 08. listopada – od rodz. Lisowiczów
 9. 09. listopada – od chrześniaka: Michała
 10. 10. listopada – od Danuty Kusiak
 11. 11. listopada – od Marii i Grzegorza Przysławskich
 12. 12. listopada – od chrześnicy: Doroty Laskoś z rodz.
 13. 13. listopada – od Tadeusza i Michaliny Łużyńskich
 14. 14. listopada – od Beaty i Tomasza Dziedzic
 15. 15. listopada – od Haliny i Adama Lisowskich z rodz. ze Stróż
 16. 16. listopada – od Sławomira Lisowskiego z USA z rodz.
 17. 17. listopada – od pracowników DPS w Klimkówce
 18. 18. listopada – od Tadeusza Lisowicza z rodz. z Ropy
 19. 19. listopada – od Andrzeja Lisowicza z rodz. z Łosia
 20. 20. listopada – od Janusza Lisowicza z rodz. z Wysowej
 21. 21. listopada – od rodz. Góraków
 22. 22. listopada – od Joanny Górak-Cucura z rodz.
 23. 23. listopada – od swatów: Krystyny i Bolesława Padoł
 24. 24. listopada – od Iwony i Jana Szymczyk z rodz.
 25. 25. listopada – od Doroty i Pawła Smoła z rodz.
 26. 26. listopada – od Stanisława Kusiaka z Łosia
 27. 27. listopada – od Franciszki Łukaszyk
 28. 28. listopada – od Sabiny i Stanisława Koszyk z rodz.
 29. 29. listopada – od brata: Jana
 30. 30. listopada – od koleżanki: Renaty Kukuła z rodz.

Śp. + Józefa(f) MITUŚ

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od wnuczki: Joanny z mężem
 2. 02. listopada – od Adama Jagielskiego
 3. 03. listopada – od rodz. Copów z Biecza
 4. 04. listopada – od bratowej: Marii Radzik ze Stadeł
 5. 05. listopada – od bratanicy: Krystyny Drabik z rodz. ze Stadeł
 6. 06. listopada – od bratanicy: Teresy Samek z rodz. ze Stadeł
 7. 07. listopada – od bratanicy: Michaliny Nowak z rodz.
 8. 08. listopada – od bratanicy: Barbary Żelazko z córką z Nowego Sącza
 9. 09. listopada – od szwagra: Andrzeja Mitusia
 10. 10. listopada – od sąsiadów: Krystyny i Stanisława Zagórskich
 11. 11. listopada – od sąsiadów: Justyny i Tomasza Mrozek
 12. 12. listopada – od sąsiadów: Sylwii i Marcina Zagórskich
 13. 13. listopada – od wnuka: Adama z rodz.
 14. 14. listopada – od bratanka Adama Radzika z żoną
 15. 15. listopada – od Jana, Bronisława i Zbigniewa Mituś
 16. 16. listopada – od sąsiadów: Marty i Stanisława Rówińskich z rodz.
 17. 17. listopada – od chrześnicy: Celiny z mężem
 18. 18. listopada – od Krystyny i Józefa Świerczek
 19. 19. listopada – od Stefanii i Józefa Rówińskich
 20. 20. listopada – od Heleny i Jana Rówińskich
 21. 21. listopada – od sąsiadów z Pod Wawrzki
 22. 22. listopada – od Władysławy i Andrzeja Korzeń
 23. 23. listopada – od kuzynki: Marii z rodz.
 24. 24. listopada – od Karola Kulki z rodz.
 25. 25. listopada – od Stanisława i Urszuli Radzik z rodz.
 26. 26. listopada – od Agaty i Mariana Mituś z rodz.
 27. 27. listopada – od uczestników pogrzebu
 28. 28. listopada – od uczestników pogrzebu
 29. 29. listopada – od uczestników pogrzebu
 30. 30. listopada – od uczestników pogrzebu

Śp. + Krzysztof BOGUSZ

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od Marcina Proroka z rodz.
 2. 02. listopada – od Grzegorza Proroka z rodz.
 3. 03. listopada – od Zenona Kłapacza
 4. 04. listopada – od koleżanki z klasy: Krystyny
 5. 05. listopada – od Jadwigi i Tadeusza Zagórskich
 6. 06. listopada – od rodz. Janusz
 7. 07. listopada – od rodz. Kiełtyków
 8. 08. listopada – od Barbary Haberka z dziećmi
 9. 09. listopada – od rodziny z Szymbarku
 10. 10. listopada – od rodz. Zagórskich
 11. 11. listopada – od Alicji i Adama Plata z rodz.
 12. 12. listopada – od Stanisławy, Wiolety i Lucjana z Łodzi
 13. 13. listopada – od matki chrzestnej: Narbary i Andrzeja z Krynicy
 14. 14. listopada – od przyjaciółki: Renaty z Gniezna
 15. 15. listopada – od rodz. Obszarskich
 16. 16. listopada – od sąsiadów: Liszków
 17. 17. listopada – od kolegi: Marka
 18. 18. listopada – od Jana Zagórskiego z rodz.
 19. 19. listopada – od koleżanek z klasy: Magdaleny i Pauliny
 20. 20. listopada – od sąsiadów: Marty i Stefana Korzeń
 21. 21. listopada – od sąsiadów: Edyty i Mateusza Kusiak
 22. 22. listopada – od sąsiadów: Nowaków
 23. 23. listopada – od Janusza Koniora
 24. 24. listopada – od uczestników pogrzebu
 25. 25. listopada – od uczestników pogrzebu
 26. 26. listopada – od uczestników pogrzebu
 27. 27. listopada – od uczestników pogrzebu
 28. 28. listopada – od uczestników pogrzebu
 29. 29. listopada – od uczestników pogrzebu
 30. 30. listopada – od uczestników pogrzebu

Śp. + Kazimierz KULKA

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Ropie
 2. 02. listopada – od Klubu Seniora w Ropie
 3. 03. listopada – od Klubu Seniora w Ropie
 4. 04. listopada – od swatów z rodz.
 5. 05. listopada – od Łukasza Siuty z rodz.
 6. 06. listopada – od Kamila Siuty
 7. 07. listopada – od sąsiadów: Spólników, Jarek i Jamro
 8. 08. listopada – od Janusza Koniora
 9. 09. listopada – od dyrektora i pracowników GOK w Ropie
 10. 10. listopada – od Iwony i Mirosława Kawa
 11. 11. listopada – od Danuty i Zdzisława Kawa
 12. 12. listopada – od Eweliny i Arkadiusza Margraf
 13. 13. listopada – od Agnieszki i Krzysztofa Przybyłowicz
 14. 14. listopada – od Urszuli i Remigiusza Prorockich z Dankowic
 15. 15. listopada – od szwagierki: Natalii Głąb z Dankowic
 16. 16. listopada – od Jadwigi i Ryszarda Głąb z rodz.
 17. 17. listopada – od Grzegorza Kawy z rodz.
 18. 18. listopada – od szwagra: Bolesława z rodz. z Libuszy
 19. 19. listopada – od Elżbiety i Emiliana Rówińskich
 20. 20. listopada – od Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa
 21. 21. listopada – od Agnieszki i Waldemara Kusiak
 22. 22. listopada – od rodz. Madej
 23. 23. listopada – od Adama Urzędowskiego z rodz.
 24. 24. listopada – od sąsiadów z Kasprówki
 25. 25. listopada – od sąsiadów: Joanny i Piotra Korzeń
 26. 26. listopada – od Czesława z rodz.
 27. 27. listopada – od uczestników pogrzebu
 28. 28. listopada – od uczestników pogrzebu
 29. 29. listopada – od uczestników pogrzebu
 30. 30. listopada – od uczestników pogrzebu

Śp. + Tadeusz KULKA (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od sąsiadów: Adama i Eweliny Korzeń
 2. 02. listopada – od sąsiadów: Radzików
 3. 03. listopada – od sąsiadki: Janiny
 4. 04. listopada – od Barbary i Adama Górskich z rodz.
 5. 05. listopada – od Piotra Kulki z rodz.
 6. 06. listopada – od Marii Motyka z rodz.
 7. 07. listopada – od Ewy Widera z rodz.
 8. 08. listopada – od Ewy Widera z rodz.
 9. 09. listopada – od Janusza Kulki z rodz.
 10. 10. listopada – od Roberta i Marii Furtak z rodz.
 11. 11. listopada – od Grzegorza i Anety z rodz.
 12. 12. listopada – od Andrzeja Kulki z rodz.
 13. 13. listopada – od Michała Kulki
 14. 14. listopada – od Michała Kulki
 15. 15. listopada – od Jana Kusiaka
 16. 16. listopada – od rodz. Sztuczków z Zagórza
 17. 17. listopada – od Zofii Główczyk
 18. 18. listopada – od Jolanty i Józefa Masztafiak
 19. 19. listopada – od siostrzenicy: Bogumiły i Krzysztofa Kusiak z rodz.
 20. 20. listopada – od rodz. Mastalskich
 21. 21. listopada – od Beaty i Krzysztofa
 22. 22. listopada – od siostrzenicy: Renaty Smoła z rodz.
 23. 23. listopada – od rodz. Białoniów
 24. 24. listopada – od kuzynki: Teresy z rodz.
 25. 25. listopada – od Urszuli Eberle z mężem
 26. 26. listopada – od kuzynek: Danuty i Jadwigi
 27. 27. listopada – od Joanny i Piotra Korzeń
 28. 28. listopada – od Anny i Mariana Korzeń
 29. 29. listopada – od Elżbiety Smoła
 30. 30. listopada – od Jana Smoły z rodz.

Śp. + Maria KULKA

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od rodzin: Urzędowskich i Szymczyków
 2. 02. listopada – od chrześnicy: Krystyny z rodz.
 3. 03. listopada – od koleżanki córki: Lucyny
 4. 04. listopada – od chrześniaka: Antoniego Brońskiego
 5. 05. listopada – od Marii Siwiak
 6. 06. listopada – od Joanny i Andrzeja Brońskich
 7. 07. listopada – od koleżanek z pracy córki Lucyny z Instytutu Zdrowia Człowieka z Wysowej
 8. 08. listopada – od siostrzenicy: Marii
 9. 09. listopada – od Moniki Jeżak
 10. 10. listopada – od pracowników piekarni mechanicznej
 11. 11. listopada – od pracowników piekarni mechanicznej
 12. 12. listopada – od rodz. Lisowiczów
 13. 13. listopada – od sąsiadów: Lisowiczów
 14. 14. listopada – od Franciszka Bernasiewicza
 15. 15. listopada – od uczestników pogrzebu
 16. 16. listopada – od uczestników pogrzebu
 17. 17. listopada – od uczestników pogrzebu
 18. 18. listopada – od uczestników pogrzebu 
 19. 19. listopada – od uczestników pogrzebu
 20. 20. listopada – od rodziny
 21. 21. listopada – od rodziny
 22. 22. listopada – od rodziny
 23. 23. listopada – od rodziny
 24. 24. listopada – od rodziny
 25. 25. listopada – od rodziny 
 26. 26. listopada – od rodziny
 27. 27. listopada – od rodziny
 28. 28. listopada – od rodziny
 29. 29. listopada – od rodziny
 30. 30. listopada – od rodziny

Śp. + Maria SMOŁA (greg. 4)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. listopada 2023 roku

Zakończenie: 30. listopada 2023 roku

 1. 01. listopada – od wnuka Simona 
 2. 02. listopada – od Małgorzaty i Stanisława Karpl
 3. 03. listopada – od teresy i Grzegorza Karpl
 4. 04. listopada – od sąsiada Jana Karpl
 5. 05. listopada – od Alicji i Damiana Rówińskich
 6. 06. listopada – od Alicji i Damiana Rówińskich
 7. 07. listopada – od swatowej Zofii Główczyk
 8. 08. listopada – od nauczycieli i pracowników SP w Bereście
 9. 09. listopada – od Rady Sołeckiej z Piorunki
 10. 10. listopada – od swatowej Elżbiety Siejek z Poznania
 11. 11. listopada – od sąsiadów Barbary i Adama Górskich
 12. 12. listopada – od Dominiki Szurek z rodz.
 13. 13. listopada – od Celiny i Andrzeja Karpl z dziećmi
 14. 14. listopada – od rodz. Górowskich
 15. 15. listopada – od Bolesława Smoły z rodz. 
 16. 16. listopada – od koleżanki Czesławy z rodz.
 17. 17. listopada – od sąsiadów Dulkiewiczów 
 18. 18. listopada – od Franciszka Smoły z rodz.
 19. 19. listopada – od Bogusława Kulki z rodz.
 20. 20. listopada – od Anny i Andrzeja Niemiec z dziećmi
 21. 21. listopada – od pracowników sklepu Hitpol Berest
 22. 22. listopada – od Burmistrza Krynicy-Zdroju Piotra Ryby
 23. 23. listopada – od Burmistrza Krynicy-Zdroju Piotra Ryby
 24. 24. listopada – od dyrekcji, nauczycieli, pracow. i uczniów SP w Piorunce
 25. 25. listopada – od rodz. Siutów, Tumidajewiczów i Lisowiczów
 26. 26. listopada – od Doroty i Andrzeja Obrzut
 27. 27. listopada –  od Marii i Daniela Głąb z dziećmi
 28. 28. listopada – od Marty i Alberta Migacz
 29. 29. listopada – od rodz. Kołodziejów
 30. 30. listopada – od kolegi z pracy syna Piotra

Śp. + Teresa Karpl (greg. 4)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 09. października 2023 roku

Zakończenie: 07. listopada 2023 roku

 1. 09. października –od swatowej Danuty z rodz.
 2. 10. października – od Agnieszki i Mariusza Rówińskich
 3. 11. października – od syna Stanisława z rodz.
 4. 12. października – od Anety i Rafała Rówińskich z rodz.
 5. 13. października – od sąsiadów Agaty i Piotra Smoła z dziećmi
 6. 14. października – od Renaty i Czesława Rówińskich
 7. 15. października – od Marii Głąb z Lipnicy Wielkiej
 8. 16. października – od rodz. Kantorów
 9. 17. października – od Marii i Kazimierza Karpl z Binczarowej
 10. 18. października – od Małgorztay Michniak z rodz.
 11. 19. października – od chrześnika Romana z żoną i dziećmi z Wawrzki
 12. 20. października – od Józefy Karpl z dziećmi z Brunar
 13. 21. października – od sąsiadów Michała i Franciszki Masztafiak
 14. 22. października – od rodz. Karpl z Łodygowic
 15. 23. października – od kolegów z pracy syna Grzegorza
 16. 24. października – od sąsiadów Górowskich
 17. 25. października – od Jerzego i Teresy Kwiecień
 18. 26. października – od sąsiadki Marii Smoły
 19. 27. października – od Ryszarda Karandyszewskiego
 20. 28. października – od sąsiadów Górskich
 21. 29. października – od wnuczki Justyny z mężem
 22. 30. października – od kolegów i koleżanek synowej z firmy SEBA
 23. 30. października – od sąsiadki Zofii Morańda
 24. 01. listopada – od Bolesława Smoły z rodz.
 25. 02. listopada – od rodz. Tomaśków
 26. 03. listopada – od koleżanki Katarzyny Migacz
 27. 04. listopada – od rodz. Laskosiów
 28. 05. listopada – od rodzin Sitarów i Smołkowiczów
 29. 06. listopada – od kolegów i koleżanek męża byłego sanatorium „Chemik-Wysowa”
 30. 07. listopada – od rodz. Obrzutów z Wysowej

Śp. + Helena KORZEŃ (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 23. października 2023 roku

Zakończenie: 21. listopada 2023 roku

 1. 23. października –sąsiadów: Laskosiów
 2. 24. października – od wnuczki: Marzeny z rodz.
 3. 25. października – od Teresy i Jana Kociołek z Koniuszowej
 4. 26. października – wnuczki: Moniki z rodz.
 5. 27. października – od wnuka: Mateusza z Zosią
 6. 28. października – od Jana Radzika z Siołkowej
 7. 29. października – od kolegów swata z pracy
 8. 30. października – od wnuczki: Kingi z rodz.
 9. 31. października – od wnuka: Łukasza
 10. 01. listopada – od wnuka: Pawła z żoną i dziećmi
 11. 02. listopada – od Janusza Dąbrowskiego z dziećmi z Siołkowej
 12. 03. listopada – od Marii Krok z Gródka
 13. 04. listopada – od kuzyna: Bolesława z żoną
 14. 05. listopada – od Marii Matuszyk z Krakowa
 15. 06. listopada – od Marii Matuszyk z Krakowa
 16. 07. listopada – od Genowefy Matuszyk z rodz.
 17. 08. listopada – od Anety i Adama Matuszyk z rodz.
 18. 09. listopada – od kuzyna: Mariana
 19. 10. listopada – od kuzynki: Grażyny
 20. 11. listopada – od Ewy i Stanisława Wantuch
 21. 12. listopada – od Teresy Matuszyk z Piwnicznej-Zdroju
 22. 13. listopada – od Teresy Matuszyk z Piwnicznej-Zdroju
 23. 14. listopada – od Teresy Matuszyk z Piwnicznej-Zdroju
 24. 15. listopada – od brata: Bronisława Matuszyka
 25. 16. listopada – od Anieli i Czesława Matuszyk
 26. 17. listopada – od Marii i Jacka Bobola
 27. 18. listopada – od Elżbiety i Eugeniusza Trojanowicz
 28. 19. listopada – od rodz. Kras
 29. 20. listopada – od Sylwii i Adama Korzeń
 30. 21. listopada – od Joanny i Krzysztofa Korzeń