Msze gregoriańskie (październik 2023)

Śp. + Helena(f) KUSIAK (Lipie) (greg. 1)

Śp. + Julia(f) KAWA (greg. 1)

Śp. + Ludwik GUCWA (greg. 1)

Śp. + Władysław SIWIAK (greg. 1)

Śp. + Stanisława(f) RĄPAŁA

Śp. + Zofia(f) ZAGÓRSKA (greg. 1)

Śp. + Andrzej KAWA (greg. 1)

Śp. + Teresa(f) KARPL (greg. 4)

Śp. + Helena(f) KORZEŃ (greg. 1)

Msze św. greg. poza par.:
zapowiadane w dni powszednie rano i wieczorem,
w niedzielę i święta na każdej Mszy św.

Pełna rozpiska Mszy św., po wejściu w link „Czytaj dalej”.


Śp. + Helena(f) KUSIAK (Lipie) (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od wnuka: Kamila
 2. 02. października – od wnuka: Tomasza
 3. 03. października – od wnuka: Bartosza
 4. 04. października – od wnuka: Mateusza
 5. 05. października – od Ewy Mleczek z rodz.
 6. 06. października – od Franciszki Smoły
 7. 07. października – od Mirosława Góraka
 8. 08. października – od Marii Grybel z Grybowa
 9. 09. października – od Teresy i Bronisława Chrobak z Czarnej
 10. 10. października – od sąsiadów: Starczyńskich
 11. 11. października – od sąsiadki: Agnieszki z rodz.
 12. 12. października – od Urszuli z rodz.
 13. 13. października – od rodz. Lisowiczów z Woli
 14. 14. października – od Renaty i Andrzeja Jamro z Uścia Gorlickiego
 15. 15. października – od Anny i Tomasza Matuszyk
 16. 16. października – od Danuty i Romana Gruca
 17. 17. października – od chrześniaka: Wacława Matuszyka z rodz.
 18. 18. października – od Małgorzaty i Bogusława Kusiak
 19. 19. października – od wnuków: Mateusza i Iwony
 20. 20. października – od Aleksandra z rodz.
 21. 21. października – od Marii Kusiak z rodz.
 22. 22. października – od Marii Kusiak z Szymbarku
 23. 23. października – od Elwiry Radeckiej z rodz.
 24. 24. października – od Bernadety i Krzysztofa
 25. 25. października – od Michała z rodz.
 26. 26. października – od Iwony Lenek z dziećmi
 27. 27. października – od sąsiadów: Anny i Adama Matuszyk
 28. 28. października – od Anety i Jakuba Bożek
 29. 29. października – od Anny Podobińskiej z rodz.
 30. 30. października – od Mariusza Kusiaka z rodz.

Śp. + Julia(f) KAWA (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od sąsiadów: Góraków
 2. 02. października – od sąsiadów: Obrzutów
 3. 03. października – od Barbary i Marcina Radzik z rodz.
 4. 04. października – od Ireny i Bogdana Kasprzyk z rodz.
 5. 05. października – od Stanisławy i Michała Krok z rodz.
 6. 06. października – od Pawła Smoły z rodz.
 7. 07. października – od chrześniaka: Romana z rodz.
 8. 08. października – od Moniki i Pawła Matuszyk z rodz.
 9. 09. października – od rodz. Gruców z Kawówki
 10. 10. października – od Danuty Gruca-Święs
 11. 11. października – od Danuty i Romana Gruca
 12. 12. października – od Joanny i Bogdana Smoła
 13. 13. października – od Anny i Bogdana Matuszyk
 14. 14. października – od swatowej: Franciszki Matuszyk
 15. 15. października – od Doroty i Zdzisława z Gorlic
 16. 16. października – od Heleny i Romana Lisowicz
 17. 17. października – od Mariusza Smoły z rodz. z Tczewa
 18. 18. października – od bratowej: Marii Gruca z rodz. z Krynicy
 19. 19. października – od bratanków: Piotra Grucy i Zofii Siuta z rodzinami
 20. 20. października – od Stanisławy i Eugeniusza Deć
 21. 21. października – od córki z mężem
 22. 22. października – od córki z mężem
 23. 23. października – od wnuka: Rafała
 24. 24. października – od prawnuka: Tomasza
 25. 25. października – od Barbary i Krzysztofa Pancerz z rodz.
 26. 26. października – od siostry: Władysławy
 27. 27. października – od chrześnicy: Ireny Klimkowicz z rodz.
 28. 28. października – od Heleny i Jana Rówińskich
 29. 29. października – od Celiny i Kazimierza Trojanowicz z rodz.
 30. 30. października – od Andrzeja Korzenia z rodz.

Śp. + Ludwik GUCWA (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od sąsiadów: Zofii i Władysława Lisowicz
 2. 02. października – od Janiny i Jana Jantas z rodz.
 3. 03. października – od Janiny i Jana Jantas z rodz.
 4. 04. października – od Doroty i Stanisława Łukaszyk z rodz.
 5. 05. października – od Doroty i Stanisława Łukaszyk z rodz.
 6. 06. października – od Joanny i Bogdana Smoła
 7. 07. października – od chrześniaka: Jana z rodz.
 8. 08. października – od sąsiadów córki Beaty
 9. 09. października – od sąsiadów: Szurów
 10. 10. października – od sąsiadów: Piotra i Stanisławy Jabłczyk
 11. 11. października – od Jacka Panczykowskiego
 12. 12. października – od Zdzisława Jewuły z rodz.
 13. 13. października – od Zofii Piechowicz
 14. 14. października – od Marii i Krzysztofa Piechowicz
 15. 15. października – od Zenona Kłapacza
 16. 16. października – od rodz. Druzików
 17. 17. października – od Przewodniczącego Rady Gminy Ropa: Bogusława Łukaszyka
 18. 18. października – od Rady Gminy Ropa
 19. 19. października – od swatów: Marii i Andrzeja Steć
 20. 20. października – od Krystyny Sitar z rodz.
 21. 21. października – od rodz. Siutów
 22. 22. października – od Genowefy i Józefa Lichoń z rodz.
 23. 23. października – od Jana Kusiaka z rodz.
 24. 24. października – od Anny i Adama Pierzchała
 25. 25. października – od Doroty Kościsz
 26. 26. października – od Bogusławy Dubielczyk z rodz.
 27. 27. października – od Barbary i Czesława Korzeń z Dębicy
 28. 28. października – od Natalii i Sławomira Jewuła
 29. 29. października – od Małgorzaty Jewuła z córką: Anną
 30. 30. października – od Barbary i Marka z Grybowa

Śp. + Władysław SIWIAK (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od Haliny i Leszka z Nowego Sącza
 2. 02. października – od Haliny i Leszka z Nowego Sącza
 3. 03. października – od Jadwigi z Nowego Sącza
 4. 04. października – od Jadwigi z Nowego Sącza
 5. 05. października – od Ewy i Krzysztofa z Nowego Sącza
 6. 06. października – od Ewy i Krzysztofa z Nowego Sącza
 7. 07. października – od Danuty Główczyk z Kąclowej
 8. 08. października – od Janusza Koniora
 9. 09. października – od rodz. Morańdów
 10. 10. października – od Ireny i Tadeusza Siuta
 11. 11. października – od Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Ropie
 12. 12. października – od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Ropie
 13. 13. października – od pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie
 14. 14. października – od pracowników Centrum Usług Oświatowych w Ropie
 15. 15. października – od rodz. Matuszyków
 16. 16. października – od sąsiadów: Sadłoniów
 17. 17. października – od sąsiadów: Sadłoniów
 18. 18. października – od kuzynki: Katarzyny z rodz.
 19. 19. października – od rodz. Trybus z Szymbarku
 20. 20. października – od Stanisława Siuty
 21. 21. października – od kolegów syna Rafała z Oddziału Firmy „Trybus Ropa”
 22. 22. października – od kolegów syna Rafała z Oddziału Firmy „Trybus Ropa”
 23. 23. października – od Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie
 24. 24. października – od uczniów kl. IIIc LO w Grybowie
 25. 25. października – od Marty Skraba z rodz. z Kąclowej
 26. 26. października – od Alicji Kmak z rodz. z Kąclowej
 27. 27. października – od Elżbiety Gucwa z rodz.
 28. 28. października – od bratowej: Józefy
 29. 29. października – od Alicji i Adama Trojanowicz
 30. 30. października – od Zofii i Jana Gybej

Śp. + Stanisława(f) RĄPAŁA

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od rodz. Zygadłów z Gorlic
 2. 02. października – od rodz. Jesionków ze Stanów
 3. 03. października – od Moniki i Andrzejak Zygadłów
 4. 04. października – od rodz. Gucwa
 5. 05. października – od Doroty Stępień
 6. 06. października – od Czesława Łukaszyka z Biecza
 7. 07. października – od współpracowników wnuczki Magdaleny
 8. 08. października – od chrześnicy: Danuty Surma z rodz.
 9. 09. października – od Stanisława Urzędowskiego z rodz.
 10. 10. października – od Marii i Daniela Głąb z rodz.
 11. 11. października – od Edwarda Kłapacza z rodz.
 12. 12. października – od Renaty i Adama Kłapacz
 13. 13. października – od Barbary i Krzysztofa Obrzut
 14. 14. października – od rodzin: Budyk i Pacana
 15. 15. października – od Danuty i Zdzisława Ogiela
 16. 16. października – od siostrzenicy: Stanisławy
 17. 17. października – od rodz. Brońskich z Brzany
 18. 18. października – od pracowników firmy JARIS-TRANS
 19. 19. października – od pracowników firmy JARIS-TRANS
 20. 20. października – od pracowników firmy JARIS-TRANS
 21. 21. października – od rodz. Siwiaków z Woli 
 22. 22. października – od rodzin: Kuszyńskich i Nowaków
 23. 23. października – od Oddziału Psychiatrii 
 24. 24. października – od rodz. Janików z Gorlic
 25. 25. października – od Bożeny i Roberta Proszak 
 26. 26. października – od bratowej: Zofii z rodz.
 27. 27. października – od Katarzyny
 28. 28. października – od opiekunek GOPS – Gorlice
 29. 29. października – od uczestników pogrzebu
 30. 30. października – od uczestników pogrzebu

Śp. + Zofia(f) ZAGÓRSKA (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od rodz. Cyganików z Wysowej-Zdroju
 2. 02. października – od kolegów i koleżanek z pracy córki Ewy z Wysowej-Zdroju
 3. 03. października – od Urszuli i Mariusza Święs
 4. 04. października – od Barbary i Grzegorza Toczek
 5. 05. października – od Magdaleny i Marka Deda
 6. 06. października – od Lidii Liszka
 7. 07. października – od Mariusza Liszki
 8. 08. października – od Anny i Krzysztofa Liszka
 9. 09. października – od Michaliny Biros z dziećmi
 10. 10. października – od chrześnicy: Anny z rodz.
 11. 11. października – od brata: Eugeniusza
 12. 12. października – od Andrzeja Zborowskiego z rodz.
 13. 13. października – od Jacka Zborowskiego z rodz.
 14. 14. października – od Jerzego Zborowskiego z rodz.
 15. 15. października – od Wandy Łacek ze Święcan z rodz.
 16. 16. października – od siostry: Marii Łacek ze Święcan
 17. 17. października – od Ireny i Grzegorza Prorok
 18. 18. października – od Zofii i Kazimierza Łacek ze Skołyszyna z rodz. 
 19. 19. października – od Marii i Macieja Górskich
 20. 20. października – od cioci: Janiny Siuta
 21. 21. października – od Jolanty i Janusza Masztafiak
 22. 22. października – od Edyty i Bogdana Ziobrowskich
 23. 23. października – od Ewy i Tomasza Kriwak
 24. 24. października – od Małgorzaty i Jarosława Słowik
 25. 25. października – od Stanisława Siuty z rodz.
 26. 26. października – od Elżbiety i Zdzisława Zagórskich
 27. 27. października – od Józefa Zagórskiego
 28. 28. października – od rodzin: Pękalów i Korzeniów
 29. 29. października – od rodz. Zagórskich z Zagórzan
 30. 30. października – od rodz. Barteckich

Śp. + Andrzej KAWA (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 01. października 2023 roku

Zakończenie: 30. października 2023 roku

 1. 01. października – od siostry: Teresy z rodz.
 2. 02. października – od chrześnicy: Agaty
 3. 03. października – od teściowej: Stanisławy
 4. 04. października – od sąsiadów: Beaty i Krzysztofa Kawa
 5. 05. października – od sąsiadki: Danuty Krok z rodz.
 6. 06. października – od Kazimierza i Stanisławy Matuszyk
 7. 07. października – od Łukasza i Anny Matuszyk
 8. 08. października – od Mateusza Matuszyka
 9. 09. października – od Marii Matuszyk
 10. 10. października – od Piotra Matuszyka
 11. 11. października – od Pauliny Matuszyk
 12. 12. października – od Joanny i Stanisława Smoła z rodz.
 13. 13. października – od Marii Karpiak
 14. 14. października – od nauczycieli i pracow. Zesp. Szkolno-Przedszk. Nr 1 w Ropie
 15. 15. października – od kolegów i koleżanek syna Daniela
 16. 16. października – od kolegów i koleżanek syna Daniela
 17. 17. października – od sąsiadów: Koszyków
 18. 18. października – od Alicji i Adama Drozd z rodz.
 19. 19. października – od Ireny Cetnarowskiej
 20. 20. października – od Teresy i Grzegorza Smoła
 21. 21. października – od Krystyny i Krzysztofa Przybyłowicz
 22. 22. października – od Angeliki i Bartosza Koszyk
 23. 23. października – od Danuty i Lesława Smoła
 24. 24. października – od Grzegorza Smoły z rodz. 
 25. 25. października – od Kamila Smoły z rodz.
 26. 26. października – od Agnieszki Urban z rodz.
 27. 27. października – od Zofii Siwiak
 28. 28. października – od kuzyna: Piotra i Beaty Ziółkowskich z rodz.
 29. 29. października – od kuzyna: Pawła i Edyty Ziółkowskich z rodz.
 30. 30. października – od kuzyna: Mariusza i Barbary Ziółkowskich z rodz.

Śp. + Teresa Karpl (greg. 4)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 09. października 2023 roku

Zakończenie: 07. listopada 2023 roku

 1. 09. października –od swatowej Danuty z rodz.
 2. 10. października – od Agnieszki i Mariusza Rówińskich
 3. 11. października – od syna Stanisława z rodz.
 4. 12. października – od Anety i Rafała Rówińskich z rodz.
 5. 13. października – od sąsiadów Agaty i Piotra Smoła z dziećmi
 6. 14. października – od Renaty i Czesława Rówińskich
 7. 15. października – od Marii Głąb z Lipnicy Wielkiej
 8. 16. października – od rodz. Kantorów
 9. 17. października – od Marii i Kazimierza Karpl z Binczarowej
 10. 18. października – od Małgorztay Michniak z rodz.
 11. 19. października – od chrześnika Romana z żoną i dziećmi z Wawrzki
 12. 20. października – od Józefy Karpl z dziećmi z Brunar
 13. 21. października – od sąsiadów Michała i Franciszki Masztafiak
 14. 22. października – od rodz. Karpl z Łodygowic
 15. 23. października – od kolegów z pracy syna Grzegorza
 16. 24. października – od sąsiadów Górowskich
 17. 25. października – od Jerzego i Teresy Kwiecień
 18. 26. października – od sąsiadki Marii Smoły
 19. 27. października – od Ryszarda Karandyszewskiego
 20. 28. października – od sąsiadów Górskich
 21. 29. października – od wnuczki Justyny z mężem
 22. 30. października – od kolegów i koleżanek synowej z firmy SEBA
 23. 30. października – od sąsiadki Zofii Morańda
 24. 01. listopada – od Bolesława Smoły z rodz.
 25. 02. listopada – od rodz. Tomaśków
 26. 03. listopada – od koleżanki Katarzyny Migacz
 27. 04. listopada – od rodz. Laskosiów
 28. 05. listopada – od rodzin Sitarów i Smołkowiczów
 29. 06. listopada – od kolegów i koleżanek męża byłego sanatorium „Chemik-Wysowa”
 30. 07. listopada – od rodz. Obrzutów z Wysowej

Śp. + Helena KORZEŃ (greg. 1)

Msza Święta Gregoriańska

Rozpoczęcie: 23. października 2023 roku

Zakończenie: 21. listopada 2023 roku

 1. 23. października –sąsiadów: Laskosiów
 2. 24. października – od wnuczki: Marzeny z rodz.
 3. 25. października – od Teresy i Jana Kociołek z Koniuszowej
 4. 26. października – wnuczki: Moniki z rodz.
 5. 27. października – od wnuka: Mateusza z Zosią
 6. 28. października – od Jana Radzika z Siołkowej
 7. 29. października – od kolegów swata z pracy
 8. 30. października – od wnuczki: Kingi z rodz.
 9. 31. października – od wnuka: Łukasza
 10. 01. listopada – od wnuka: Pawła z żoną i dziećmi
 11. 02. listopada – od Janusza Dąbrowskiego z dziećmi z Siołkowej
 12. 03. listopada – od Marii Krok z Gródka
 13. 04. listopada – od kuzyna: Bolesława z żoną
 14. 05. listopada – od Marii Matuszyk z Krakowa
 15. 06. listopada – od Marii Matuszyk z Krakowa
 16. 07. listopada – od Genowefy Matuszyk z rodz.
 17. 08. listopada – od Anety i Adama Matuszyk z rodz.
 18. 09. listopada – od kuzyna: Mariana
 19. 10. listopada – od kuzynki: Grażyny
 20. 11. listopada – od Ewy i Stanisława Wantuch
 21. 12. listopada – od Teresy Matuszyk z Piwnicznej-Zdroju
 22. 13. listopada – od Teresy Matuszyk z Piwnicznej-Zdroju
 23. 14. listopada – od Teresy Matuszyk z Piwnicznej-Zdroju
 24. 15. listopada – od brata: Bronisława Matuszyka
 25. 16. listopada – od Anieli i Czesława Matuszyk
 26. 17. listopada – od Marii i Jacka Bobola
 27. 18. listopada – od Elżbiety i Eugeniusza Trojanowicz
 28. 19. listopada – od rodz. Kras
 29. 20. listopada – od Sylwii i Adama Korzeń
 30. 21. listopada – od Joanny i Krzysztofa Korzeń