NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE (10-12 lutego)

Nabożeństwo czterdziestogodzinne wprowadza nas w klimat Wielkiego Postu. Polega na nieustannej modlitwie (niedziela, poniedziałek, wtorek) przed wystawionym Panem Jezusem w monstrancji. Ma charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione zwłaszcza w okresie karnawału. Co ważne, jest wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich katolików. W czasie nabożeństwa wyprasza się obronę przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Ma ono również służyć wszystkim w pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

NIEDZIELA:

Po każdej Mszy św.

PONIEDZIAŁEK i WTOREK:

8.00 – Msza św. i Rozpoczęcie Adoracji

10.00 – Zakończenie Adoracji i Msza św.

14.00 – Msza św. dla dzieci i młodzieży i rozpoczęcie Adoracji

16.00 – Zakończenie Adoracji i Msza św. połączona z Nieszporami

Zapraszamy do licznego udziału wszystkich parafian, a zwłaszcza członków róż różańcowych i grup działających w naszej parafii.