NOWI LEKTORZY

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 Ksiądz Dziekan dopuścił do pełnienia posługi lektora dwudziestu siedmiu młodzieńców z dekanatu Ropa (11 z Ropy, 12 z Szymbarku, 2 z Łosia, 1 z Wysowej, 1 z Uścia Gorlickiego).

Po zakończeniu uroczystości dekanalny duszpasterz Lektorów i Ministrantów ks. Mateusz wręczył każdemu chłopcu dyplom ukończenia Kursu Lektorskiego.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych lektorach, aby jak najlepiej wypełniali swoje obowiązki i byli przykładem dla dzieci, młodzieży  i dorosłych, tak przy ołtarzu jak i w życiu codziennym.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA