NOWY NUMER GMINNO-PARAFIALNEGO BIULETYNU „RAZEM”

Ukazał się czwarty numer kwartalnika „Razem”, który zawiera gminno-parafialne informacje, ważne dla każdej rodziny żyjącej w Ropie, Łosiu i Klimkówce. W biuletynie znalazły się też m.in. wywiady: z dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Ropie Stefanem Kłapykiem oraz z sołtysami naszej gminy Marią Białoń, Teresą Bochniak, Tadeuszem Bobolą; ciekawa  historia życia Daniela Markowicz, który zmarł niebawem po udzieleniu wywiadu; list nadesłany przez naszego Rodaka o. Krzysztofa Smołę i wiele innych artykułów.

Gazeta redagowana jest przez Ewę Bugno, Janusza Koniora, Jana Morańdę, ks. Stanisława Porębskiego, ks. Mateusza Gurbisza i Stefana Kłapyka. Osoby te, jak również autorzy nadesłanych tekstów pracują całkowicie społecznie – za co składamy wszystkim wyrazy wdzięczności.

Biuletyn można nabyć w kościołach, Urzędzie Gminy oraz GOK – w cenie 2 zł.

Serdecznie zachęcamy!