OBRZĘD PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO GRONA LEKTORÓW

no images were found

W sobotę 22 listopada, we wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, w naszej parafii odbyło się uroczyste przyjęcie do grona Lektorów 43 młodych mężczyzn, którzy będą proklamować Słowo Boże w parafiach naszego Dekanatu. Temu uroczystemu Obrzędowi Przyjęcia nowych Lektorów, połączonego z Eucharystią przewodniczył Ksiądz Dziekan Stanisław Porębski w Koncelebrze z Kapłanami z Dekanatu – Ks. Januszem Czajką i Ks. Marcinem Radzikiem. Nowym Lektorom życzymy Błogosławieństwa Bożego w pełnionej funkcji. Niech przez czytanie i rozważanie Słowa Bożego, będą przez nie kształtowani i niech wiernie przekazują je swoim siostrom i braciom. 

W zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Lektorzy jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie odpowiednio przygotowani zostają włączeni do zespołu Lektorów, aby swe funkcje mogli godnie spełniać.

 

Zobacz Galerię