Odpust ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

W środę 24 maja br. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Odpust ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Okolicznościowe kazanie w tym dniu głosił Ks. Prałat Stefan Tabor – proboszcz parafii w Szymbarku. Przewodniczył on również Uroczystej Sumie Odpustowej. W swoim kazaniu przypomniał nam, że Bóg mówi do każdego z nas tak, jak przemówił do Maryi, że wiara Maryi była odpowiedzią na Słowo, które usłyszała. Całym swoim życiem wypełniła wolę samego Boga, jako pokorna służebnica, która dzisiaj wstawia się za każdego z nas. Maryja, Matka pięknej miłości, Wspomożycielka Wiernych jest blisko każdego z nas. Ks. Prałat także podkreślił, że Maryja jest Matką powołań kapłańskich, czego jako parafianie doświadczymy w najbliższą sobotę i niedzielę, kiedy będziemy przeżywać święcenia kapłańskie i Mszę Świętą Prymicyjną naszych dwóch rodaków. Uroczysta suma zakończyła się procesją wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwem.

Gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od Niej wiele radości. Doznasz raz po raz namacalnych znaków Jej najmilszej opieki i interwencji. A cóż bardziej może radować jak to, że ciebie, właśnie ciebie, małego i biednego miłuje prawdziwie i serdecznie ta najpiękniejsza po Bogu istota? Ta radość będzie przedsmakiem szczególnej radości, jaką w niebie otrzymują ci, co się Jej oddali na własność. Matko Boża Wspomożenia Wiernych – módl się za nami.

Zobacz galerię zdjęć