ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 1-8 LISTOPADA

W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy, również wyłącznie za zmarłych).

Odpust zupełny zyskujemy tylko raz dziennie.


Jak uzyskać ODPUST ZUPEŁNY

w dniach od 1 do 8 listopada?

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła
poprzez odmówienie:

„Ojcze nasz”,

„Wierzę w Boga”

oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu
Świętemu (np. „Zdrowaś Maryjo”).


Co to jest ODPUST?

Odpust jest to darowanie (odpuszczenie) przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Poprzez spowiedź grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, ale uzyskane przebaczenie nie uwalnia od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Dlatego nawet ktoś kto umiera w stanie łaski uświęcającej nie idzie prosto do nieba, musi odnowić w sobie pełne podobieństwo do Boga.

Uwolnieniu od tych kar służą właśnie odpusty.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony dla siebie po spełnieniu odpowiednich warunków lub ofiarowywać je za zmarłych.


ODPUST
zatem nie jest odpuszczeniem grzechów, ale darowaniem kar czyśćcowych za grzechy.