XXIX Niedziela Zwykła

1. Obchodzimy Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się za misjonarzy (zwłaszcza z naszej parafii) i ludzi w krajach misyjnych. Składka dzisiejsza przeznaczona jest do dyspozycji Ojca Świętego jako wsparcie dzieł misyjnych.

2. Dziękujemy:

 • za składkę inwestycyjną – 8438 zł;
 • 5 rodzinom, które złożyły do kopert – 1500 zł;
 • Albertowi Kuziów, Romanowi Rewakowi i pewnej osobie, za bezinteresowną pracę przy parafii;
 • paniom Halinie i Helenie Korzeń, za bezinteresowne sadzenie i pielęgnację kwiatów wokół kościoła;
 • rodzinom, za sprzątanie i dekorację kościoła;
 • wszystkim, za modlitwę i życzliwość – Bóg zapłać.

3. W tym tygodniu:

 • poniedziałek: wspomn. św. Jana Pawła II pap.;
 • wtorek: wspomn. św. Józefa Bilczewskiego, bpa; po Mszy św. wieczornej spotkanie grupy biblijnej;
 • piątek: spotkanie KSM o 19.00;
 • sobota: o 16.00 różaniec i Msza święta o uzdrowienia, której będzie przewodniczył o. Pacyfik Iwaszko;
  spotkanie: aspirantów, ministrantów i lektorów 10.00;
 • niedziela: Niedziela synodalna; prosimy, aby koronkę do Miłosierdzia Bożego, prowadziła róża Krystyny Smoły; Akcja Katolicka rozpocznie sprzedaż kalendarzy na 2019 r.

4. Pamiętajmy o zmarłych: porządkujmy groby i grobowce, śmieci wyrzucajmy do kontenerów, aby cmentarz był czysty i zadbany. Zwracajmy uwagę na innych, bo niestety zdarzają się kradzieże kwiatów, zniczy i ozdób, co było już wiele razy zgłaszane. Módlmy się za zmarłych, zyskujmy odpusty i składajmy na wypominki: roczne i listopadowe.

5. Młodzież z parafialnego KSM, od 29.10.2018 (poniedziałek) będzie sprzedawać znicze. Dochód przeznaczony na działalność KSM.

6. Gmina Ropa przystępuje do nowego projektu na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe). Deklaracje przystąpienia do programu można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój 14), lub na stronie Urzędu Gminy.

7. Wójt Gminy Ropa informuje, że obwodowe Komisje Wyborcze nr 3 i nr 5, które mieściły się w budynku Urzędu Gminy, zostały przeniesione do hali sportowej przy Gimnazjum w Ropie – wejście od stadionu.

8. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, sprzętu elektrycznego będzie:

 • rejon I, II – 24.10.2018 od 8.00;
 • rejon III, IV – 25.10.2018 od 8.00.

Wtedy nie będą zbierane przeterminowane leki, chemikalia i baterie.

9. W imieniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie dziękujemy za darowanie płodów rolnych.

10. Zachęcamy do lektury Pisma świętego oraz zakupu i czytania prasy katolickiej.