XXX Niedziela Zwykła (29.10.2023)

1. Dziękujemy Panu Bogu, za kościoły: stary i nowy. Modlimy się za budowniczych, fundatorów i dobrodziejów, którzy pracą i ofiarami pokazali swoją wiarę i umiłowanie Kościoła i czynią to dzisiaj. Wdzięczni, módlmy się za wszystkich: zmarłych i żyjących, aby Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami.

 

2. Dziękujemy:

– rodzinom za ofiary do kopert – 3250 zł.

– Helenie i Halinie Korzeń za bezinteresowne sadzenie i pielęgnację kwiatów wokół kościoła.

– Januszowi Góra i Pawłowi Matuszykowi oraz Romanowi Rewakowi, za bezinteresowną pracę przy kościele.

– rodzinom, za sprzątanie kościoła i ofiarę 320 zł.

– Wszystkim, za modlitwę i życzliwość. Bóg zapłać.

 

3. W tym tygodniu:

– wtorek: Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych od 16.00; 17.00 różaniec i Msza święta. Potem nagrodzenie dzieci, które uczestniczyły w każdym różańcu.

– środa: UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Msze święte: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, potem procesja na cmentarz, z pięcioma stacjami modlitewnymi za zmarłych i modlitwa różańcowa.

Lektorzy przeprowadzą na cmentarzu zbiórkę do puszek, na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Warunki zyskiwania odpustów za zmarłych: stan łaski uświęcającej i wyzbycie się przywiązania do grzechów i spraw doczesnych. Od południa Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego, można zyskać odpust przez nawiedzenie kościoła i modlitwę Ojcze nasz…wierzę w Boga…oraz w intencjach Ojca Świętego dowolną modlitwę. Inna możliwość to nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych i w intencjach Ojca Świętego dowolną modlitwę. Od 1-8 listopada można zyskać odpust zupełny, w pozostałe dni roku cząstkowy.

Od 2 – 8 listopada Tydzień modlitw za Zmarłych: 17.00 różaniec z wypominkami i Msza święta.

– I czwartek: 2 listopada: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH /Dzień Zaduszny/. Msze święte: 6.30, 9.00, 14.00 na cmentarzu, 17.00 różaniec połączony z wypominkami i Msza święta. Ofiary na tacę, przeznaczone są na utrzymanie cmentarza parafialnego.

– I piątek: Msze święte wotywne o 6.30, 14.30, 17.00 różaniec z wypominkami i Msza święta. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą świętą. Składka na misje. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie: od 7.00 – 17.00. Spotkanie KSM po Mszy świętej wieczornej.

– I sobota: wspomn. św. Karola Boromeusza, bpa. Msze wotywne o Niepokalanym Sercu Maryi o 6.30 i 17.00. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Jezusa, za grzechy popełniane przeciwko Maryi. Spotkanie DSM o 10.00.

– I niedziela listopada: Składka na potrzeby Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Koronkę do Miłosierdzia Bożego, prowadzi róża Jana Masztafiaka.

 

4. Klub Honorowych Dawców Krwi „Adma” w Grybowie, zaprasza na akcję oddawania krwi w niedzielę /5.11.2023/ w Grybowie w szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 1, od: 8.00 – 12.30. Krew przeznaczona dla pacjentów szpitali: w Nowym Sączu, Gorlicach i Krynicy-Zdroju. Będzie również pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego.

 

5. Zachęcamy do lektury Pisma świętego oraz zakupu i czytania prasy katolickiej.