PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, przypominamy o uporządkowaniu grobów najbliższych, zauważmy także groby opuszczone i zaniedbane. Dziękujemy tym, którzy już o to zadbali.

Jedną z form pomocy zmarłym jest praktykowana od wieków modlitwa wspólnotowa, zwana wypominkami, która pomaga skrócić męki czyścowe.

wypominki listopadowe /tzw. jednorazowe/ czytane są podczas tygodnia modlitw za zmarłych, połączone z modlitwą różańcową.

wypominki roczne, półroczne i kwartalne czytane są w każdą niedzielę przed Mszami św. o godz. 9.00 i 10.30.

Za zmarłych wypominanych w naszym kościele, co miesiąc  przed Apelem Jasnogórskim będą również odprawiane Msze św.

 

Co to jest ODPUST?

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Poprzez spowiedź grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.

Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Dlatego nawet ktoś kto umiera w stanie łaski uświęcającej nie idzie prosto do nieba, ale musi odnowić w sobie pełne podobieństwo do Boga.

Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony dla siebie po spełnieniu odpowiednich warunków lub ofiarowywać je za zmarłych.

ODPUST zatem nie jest odpuszczeniem grzechów, ale darowaniem kar czyśćcowych za grzechy.

Jak uzyskać ODPUST ZUPEŁNY
w dniach od 1 do 8 listopada?

W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych).

Odpust zupełny zyskujemy tylko raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła
poprzez odmówienie:

„Ojcze nasz”,

„Wierzę w Boga”

oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu
Świętemu (np. „Zdrowaś Maryjo”).