PIELGRZYMKA DO OKULIC

W dniach 7-9 września 2012 r. pod hasłem „Uczyńcie wszystko co powie wam mój Syn” odbędą się w Okulicach obchody 50. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Organizujemy wyjazd na te uroczystości 8 września.

Szczególne słowa zachęty kierujemy do wszystkich uczestników XXX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy, gdyż w Okulicach będziemy dziękować Maryi za opiekę i wsparcie w czasie pielgrzymowania.

Koszt 20 zł.

Zapisy w niedzielę (2 września) po każdej Mszy św.