PRZYJMĄ SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Dnia 14 marca (tj. czwartek) w Szymbarku na Mszy Świętej o godzinie 18.00 J.E. Ksiądz Biskup Władysław Bobowski udzieli uczniom klas trzecich gimnazjum Sakramentu Bierzmowania (53 osoby z Ropy).
Od tego momentu nasi młodzi parafianie staną się chrześcijanami gotowymi świadczyć o swej wierze w niełatwych czasach.
W trakcie trzyletniego przygotowania kandydaci pogłębili swoje życie religijne przez uczestnictwo w nabożeństwach, regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii, katechezę i spotkania formacyjne.