Kwartalnik „RAZEM”

„RAZEM” to pismo, które ma łączyć wszystkich mieszkańców gminy – mieszkających w Ropie, Łosiu i Klimkówce. Łączyć we wspólnym bytowaniu na tej ziemi, w przeżywaniu swoich radości i trudów. Jednoczyć we wzajemnym szacunku, mimo różnic, jakie są między nami.

Płaszczyzną jedności, na której tworzymy, jest nasza gmina. Filarami jej budowania są wspólnoty parafialne. Sięgamy do naszych korzeni, przypominamy tradycje, obrzędy, które tworzyły i tworzą – nas.

Gazeta ma łączyć nas również z tymi, którzy z tej ziemi wyszli i za nią tęsknią żyjąc w różnych zakamarkach świata. Dlatego pragniemy, aby i do nich dotarło nasze pismo.

Początki pisma

Myśl o stworzeniu pisma, które podejmowałoby tematy dotyczące gminy i parafii podsunął ks. Stanisław Porębski. Powodem do jej materialnego wcielenia  stały się odwiedziny kolędowe w styczniu 2012 r. ks. Mateusza Gurbisza u pani Ewy Bugno. Wtedy ustalono termin spotkania z Panem Wójtem i Księdzem Proboszczem, na którym omówiono stronę merytoryczną pisma, przeanalizowano misję jaką ma pełnić, poruszono też kwestie graficzne. Wszyscy energicznie zabrali się do pracy. Dzięki czemu pierwszy numer biuletynu ukazał się już na wiosnę 2012 r. Liczył 15 stron i kosztował 1 zł. W skład redakcji tego numeru wchodzili: pan Janusz Konior, pani Ewa Bugno, pan wójt Jan Morańda, ks. proboszcz Stanisław Porębski oraz ks. wikariusz Mateusz Gurbisz. Trzeci numer poszerzono o 4 strony w kolorze. Wtedy też skład redakcji ulegał nieznacznej zmianie. Obecnie w jej skład wchodzą: pan Janusz Konior, pani Ewa Bugno, pan wójt Jan Morańda, ks. proboszcz Stanisław Porębski, ks. wikariusz Mateusz Gurbisz oraz pan Stefan Kłapyk. Oprócz członków redakcji współpracuje z nami także wielu parafian, jak również dzieci i młodzież z czego cieszymy się bardzo bo być może będą naszymi  następcami.

Gazetka wydawana jest i rozprowadzana raz na kwartał w nakładzie 700 egzemplarzy. Jej koszt wynosi 2 zł. Oczywiście za tę cenę nie wydrukowalibyśmy gazety, dlatego resztę kosztów pokrywa gmina. Warto zaznaczyć, że członkowie redakcji, jak również autorzy nadesłanych tekstów pracują całkowicie społecznie – za co składamy wszystkim wyrazy wdzięczności.

REDAKCJA BIULETYNU „RAZEM”:

2012

 • Ewa Bugno (z wyboru)
 • Janusz Konior (z wyboru)
 • ks. Mateusz Gurbisz (z wyboru)
 • ks. Stanisław Porębski (z urzędu)
 • Jan Morańda (z urzędu)

2013

 • Ewa Bugno (z wyboru)
 • Janusz Konior (z wyboru)
 • ks. Mateusz Gurbisz (z wyboru)
 • ks. Stanisław Porębski (z urzędu)
 • Jan Morańda (z urzędu)
 • Stefan Kłapyk (z wyboru)

  2014

 • Ewa Bugno (z wyboru)
 • Janusz Konior (z wyboru)
 • ks. Łukasz Dutka (z wyboru)
 • ks. Stanisław Porębski (z urzędu)
 • Jan Morańda (z urzędu)
 • Stefan Kłapyk (z wyboru)

 

2015

 • Ewa Bugno (z wyboru)
 • Janusz Konior (z wyboru)
 • ks. Łukasz Dutka (z wyboru)
 • ks. Stanisław Porębski (z urzędu)
 • Jan Morańda (z urzędu)
 • Stefan Kłapyk (z wyboru)

2016

 • Ewa Bugno (z wyboru)
 • Janusz Konior (z wyboru)
 • ks. Łukasz Dutka (z wyboru)
 • ks. Stanisław Porębski (z urzędu)
 • Jan Morańda (z urzędu)
 • Stefan Kłapyk (z wyboru)

2017

 • Ewa Bugno (z wyboru)
 • Janusz Konior (z wyboru)
 • ks. Marcin Bukowiec (z wyboru)
 • ks. Stanisław Porębski (z urzędu)
 • Jan Morańda (z urzędu)
 • Stefan Kłapyk (z wyboru)

NUMERY ARCHIWALNE DOSTĘPNE SĄ:

– w parafiach znajdujących się na terenie gminy Ropa

– w Urzędzie Gminy

– w bibliotekach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie
38-312 ROPA
tel. (18) 353-41-50
bibliotekaropa@interia.pl

Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Rajska 1
31-124 Kraków

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Gabryela
ul. Jagiełły 1
38-300 Gorlice

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

Sądecka Biblioteka Publiczna
ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz

Biblioteka Uniwersytecka
Krakowskie Przedmieście 24
00-927 Warszawa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
Rynek 20
38-340 Biecz

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 11
33-330 Grybów

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów

 

Aktualny numer można nabyć w kościołach, Urzędzie Gminy oraz GOK.

Serdecznie zachęcamy!

ks. Marcin Bukowiec