Różaniec Rodzinny

W dzisiejszych czasach, kiedy diabeł opanował już zdawałoby się wszystkie sfery życia człowieka, do zniszczenia pozostały mu jeszcze nasze rodziny. One są miejscem, w którym cywilizacja miłości może skutecznie przeciwstawić się cywilizacji śmierci.

W Fatimie Matka Boża wezwała wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. Powiedziała: „Jestem Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

 

CO TO JEST RÓŻANIEC RODZINNY?

1. Polega na odmawianiu 5 tajemnic Różańca przez rodzinę katolicką.

2. Rodzina odmawiająca codziennie wspólnie Różaniec, zyskuje następujące odpusty zupełne:

  • w każdą sobotę,
  • dwa razy w tygodniu, w dowolnie obranym dniu,
  • w każde święto Matki Bożej,
  • odpust 10 lat, za każde wspólne odmówienie Różańca (Dekret Świętej Penitencjarii , 11 października 1954 r. A.A.S.XLVI, 522).

Poleca się określić godzinę odmawiania Różańca. Kto z członków rodziny nie może z powodu uzasadnionej przyczyny odmawiać Różańca w określonej godzinie, może go zmówić w czasie dla siebie dogodnym, nie tracąc przez to odpustów Różańca Rodzinnego.

3. Można przyjmować do Różańca Rodzinnego te rodziny, które zobowiązują się do odmówienia mniej niż 5 tajemnic Różańca. Rodziny te jednak nie zyskują odpustów Różańca Rodzinnego.

4. Przyrzeczenie odmawiania Różańca Rodzinnego nie obowiązuje pod żadnym grzechem.

5. Odmawiający Różaniec Rodzinny nie ma już obowiązku odmawiać tajemnic Różańca z racji należenia do Bractwa Różańcowego lub Żywego Różańca. Odmawiać należy jednak Różaniec w wyznaczonej przez Żywy Różaniec intencji.

6. Do Różańca Rodzinnego należeć mogą:

  • zwyczajne, zdrowe rodziny katolickie,
  • rodziny rozbite,
  • osoby samotne,
  • wdowy, wdowcy,
  • osoby mieszkające wspólnie, chociaż nie stanowią rodziny fizycznej.

7. Osoby (rodziny), które chcą należeć do Różańca Rodzinnego mogą się zgłaszać do kapłanów.

 

PRZYRZECZENIE

ABY W RODZINIE

PRZEZ NIEPOKALANĄ KRÓLOWAŁ CHRYSTUS,

ABY PRZYSPIESZYĆ KRÓLOWANIE NIEPOKALANEJ

NA CAŁYM ŚWIECIE I W NASZYM NARODZIE

PRZEZ

WYPEŁNIENIE WSKAZAŃ FATIMSKICH

I ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH

ZWŁASZCZA PRZEZ ZWYCIĘŻENIE PIJAŃSTWA I ROZWIĄZŁOŚCI

OBIECUJĘ ODMAWIAĆ CODZIENNIE

RÓŻANIEC RODZINNY.