Róże różańcowe

Róże Różańcowe są grupami modlitewnymi. Róża różańcowa polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej przydzielonej tajemnicy różańca. Róża liczy 20 osób – w ten sposób, jeśli każda z osób odmawia inną tajemnicy, wszyscy razem jako wspólnota odmawiają każdego dnia cały różaniec.

Róży przewodzi zelatorka lub zelator, którzy są odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez członków i członkinie Róży.

Róże odmawiają codziennie różaniec w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących całego kościoła, parafii, misji, diecezji itp., lub w intencjach osobistych, za członków Róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, które polecono ich intencji.

Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną ale i ludzką. Wspólnota ludzka, to wzajemne wspieranie się członków Róży w codziennych sprawach zarówno osobistych czy rodzinnych, jak też w działaniu na rzecz wspólnoty parafialnej.

RÓŻA JULII KAWY

 1. Drąg Maria
 2. Grygiel Leokadia
 3. Kawa Julia
 4. Kawa Renata
 5. Kosiba Katarzyna
 6. Kosiba Lucyna
 7. Kusiak Michalina
 8. Lichoń Maria
 9. Matuszyk Anna
 10. Matuszyk Bernadeta
 11. Obrzut Bronisław
 12. Obrzut Karol
 13. Obrzut Teresa
 14. Rówińska Helena
 15. Rówińska Helena
 16. Rówińska Marta
 17. Rówińska Stefania
 18. Smoła, Dzik Krystyna
 19. Trojanowicz Karolina
 20. Trojanowicz Stanisława

RÓŻA JERZEGO ZAGÓRSKIEGO

 1. Cholewa Amelia
 2. Cholewa Iwona
 3. Deć Adam
 4. Druzik Czesław
 5. Druzik Józefa
 6. Jamro Franciszek
 7. Koszyk Michalina
 8. Koszyk Sylwia
 9. Kusiak Stanisław
 10. Masztafiak Adam
 11. Masztafiak Andrzej
 12. Mituś Bolesław
 13. Pękala Elżbieta
 14. Pękala Stanisław
 15. Smoła Eugeniusz
 16. Ulanowski Janusz
 17. Warzecha Stanisława
 18. Zagórski Jerzy
 19. Zagórski Leszek
 20. Zagórski Tadeusz

RÓŻA KRYSTYNY SMOŁY

 1. Baran Helena
 2. Broda Zofia
 3. Czochór Małgorzata
 4. Czochór Maria
 5. Deć Janina
 6. Korzeń Barbara
 7. Masztafiak Stanisława
 8. Morańda Halina
 9. Prorok  Małgorzata
 10. Prorok Stanisława
 11. Radziak Katarzyna
 12. Rówińska Maria
 13. Rówińska Monika
 14. Sekuła Michalina
 15. Siuta Anna
 16. Siuta Ewa
 17. Siuta Irena
 18. Siuta Zofia
 19. Smoła Ewa
 20. Smoła Krystyna

RÓŻA JANINY PODOBIŃSKIEJ

 1. Bochniak Genowefa
 2. Deć Helena
 3. Deć Janina
 4. Jamro Zofia
 5. Korzeń Julia
 6. Korzeń Maria
 7. Kulka Agnieszka
 8. Kulka Danuta
 9. Kusiak Janina
 10. Maciaszek Halina
 11. Matuszyk Bernadeta
 12. Podobińska Janina
 13. Prorok Salomea
 14. Sadłoń Janina
 15. Sarnecka Danuta
 16. Sarnecka Władysława
 17. Sitar Helena
 18. Siwiak Wiktoria
 19. Sztuczka Lucyna
 20. Sztuczka Maria

RÓŻA JANA KOSZYKA

 1. Barszcz Jan
 2. Broński Czesław
 3. Kawa Franciszek
 4. Kawa Krzysztof
 5. Kawa Piotr
 6. Kawa Roman
 7. Kłapacz Zenon
 8. Korzeń Michał
 9. Koszyk Jan
 10. Krok Józef
 11. Kukuła Fryderyk
 12. Kulka Jan
 13. Liszka Zdzisław
 14. Mołda Władysław
 15. Obrzut Adam
 16. Obrzut Wojciech
 17. Rówiński Kazimierz
 18. Sitarczyk Władysław
 19. Tajak Jan
 20. Wojtas Jan

RÓŻA ANNY PISZCZEK

 1. Brońska Krystyna
 2. Czochór Bronisława
 3. Deć Janina
 4. Deć Janina
 5. Deć Julia
 6. Deć Stefania
 7. Korzeń Wiesława
 8. Kosiba Maria
 9. Kwiczal Barbara
 10. Laskoś Anna
 11. Ogorzałek Cecylia
 12. Pękala Emilia
 13. Piszczek Anna
 14. Siuta Krystyna
 15. Spólnik Józefa
 16. Spólnik Salomea
 17. Stach Joanna
 18. Stachura Emilia
 19. Zagórska Janina
 20. Zagórska Katarzyna

RÓŻA GENOWEFY RODAK

 1. Biros Michalina
 2. Górak Barbara
 3. Jamro Helena
 4. Jamro Małgorzata
 5. Jamro Maria
 6. Korzeń Barbara
 7. Korzeń Czesława
 8. Lisowicz Aniela
 9. Morańda Janina
 10. Poręba Wiktoria
 11. Rodak Genowefa
 12. Rodak Stanisława
 13. Rodak Urszula
 14. Rówińska Helena
 15. Rówińska Józefa
 16. Rówińska Zofia
 17. Siuta Janina
 18. Siuta Wiesława
 19. Smoła Franciszka
 20. Trojanowicz Celina

RÓŻA ADAMA MATUSZYKA

 1. Brongiel Ryszard
 2. Broński Władysław
 3. Cymbała Michał
 4. Drąg Józef
 5. Gruca Roman
 6. Jantas Jerzy
 7. Karandyszewski Jan
 8. Kawa Andrzej
 9. Koszyk Stanisław
 10. Lisowicz Julian
 11. Matuszyk Adam
 12. Matuszyk Augustyn
 13. Matuszyk Jan
 14. Matuszyk Krzysztof
 15. Matuszyk Tomasz
 16. Pejko Władysław
 17. Piechowicz Jan
 18. Siuta Adam
 19. Stachura Julian
 20. Zagórski Andrzej

RÓŻA ANNY SPÓLNIK

 1. Deć Maria
 2. Filipiak Lucyna
 3. Gąsior Maria
 4. Jamro Elżbieta
 5. Jamro Eugenia
 6. Jodłowska Janina
 7. Kawa Krystyna
 8. Kulka Jadwiga
 9. Kulka Kazimiera
 10. Kulka Teresa
 11. Motyka Mariola
 12. Obrzut Danuta
 13. Rubicz Maria
 14. Rzepiela Janina
 15. Sentysz Maria
 16. Siwiak Anna
 17. Siwiak Ewa
 18. Spólnik Anna -Zelatorka
 19. Zagórska Franciszka
 20. Zagórska Stanisława

RÓŻA FRANCISZKI SMOŁY

 1. Biros Janina
 2. Gruca Czesława
 3. Jabłczyk Janina
 4. Karendyszewska Franciszka
 5. Kawa Alina
 6. Kawa Krystyna
 7. Łukaszyk Celina
 8. Łukaszyk Franciszka
 9. Łukaszyk Janina
 10. Maciaś Alicja
 11. Masztafiak Barbara
 12. Matuszyk Anna
 13. Matuszyk Janina
 14. Pejko Alina
 15. Siuta Janina
 16. Smoła Edyta
 17. Smoła Franciszka
 18. Trojanowicz Helena
 19. Zagórska Anna
 20. Zagórska Elżbieta

RÓŻA JÓZEFY BROŃSKIEJ

 1. Bernasiewicz Maria
 2. Brońska Józefa
 3. Drąg Danuta
 4. Drąg Karolina
 5. Górska Stanisława
 6. Gurba Kazimiera
 7. Kukuła Sabina
 8. Kulka Zuzanna
 9. Kusiak Ludwika
 10. Lichoń Maria
 11. Lisowicz Barbara
 12. Lisowicz Ewa
 13. Lisowicz Tadeusz
 14. Łukaszyk Stanisława
 15. Matula Urszula
 16. Piechowicz Alfreda
 17. Piechowicz Katarzyna
 18. Stachuska Zofia
 19. Wojtas Aldona
 20. Zagórska Irena

RÓŻA LEOKADII SIUTY

 1. Czochór Józefa
 2. Domek Lucyna
 3. Korzeń Julia
 4. Ledniowska Elżbieta
 5. Liana Irena
 6. Łukaszyk Elżbieta
 7. Łukaszyk Stanisława
 8. Myśliwy Genowefa
 9. Nowak Krystyna
 10. Oleksy Urszula
 11. Siuta Elżbieta
 12. Siuta Janina
 13. Siuta Leokadia
 14. Siuta Stanisława
 15. Smoła Elżbieta
 16. Smoła Józefa
 17. Stachurska Bożena
 18. Święs Genowefa
 19. Trojanowicz Helena
 20. Zagórska Stanisława

RÓŻA WŁADYSŁAWY PROROK

 1. Baranowska Stanisława
 2. Górska Małgorzata
 3. Górska Stanisława
 4. Kłapacz Małgorzata
 5. Korzeń Krystyna
 6. Korzeń Salomea
 7. Krok Władysława
 8. Kukuła Katarzyna
 9. Kukuła Maria
 10. Kukuła Zofia
 11. Kusiak Zofia
 12. Lisowicz Helena
 13. Łukaszyk Irena
 14. Matuszyk Franciszka
 15. Piechowicz Zofia
 16. Prorok Józefa
 17. Prorok Władysława
 18. Przewdziecka Marta
 19. Szczepanek Anna
 20. Szczepanek Ryszard

RÓŻA ZOFII MORAŃDY

 1. Bochniak Mariola
 2. Dulkiewicz Maria
 3. Górowska Anna
 4. Górska Barbara
 5. Karpl Teresa
 6. Karpl Teresa
 7. Kołodziej Zofia
 8. Masztafiak Franciszka
 9. Masztafiak Małgorzata
 10. Mituś Lidia
 11. Morańda Zofia
 12. Rówińska Stanisława
 13. Smoła Agata
 14. Smoła Anna
 15. Smoła Maria
 16. Stec Maria
 17. Szymczyk Janina
 18. Szymczyk Paulina
 19. Święs Janina
 20. Wisłocka Maria

RÓŻA JANINY JAMRO

 1. Deć Ewa
 2. Deć Jadwiga
 3. Drąg Anna
 4. Jamro Danuta
 5. Jamro Janina
 6. Jamro Tadeusz
 7. Kłapacz Halina
 8. Kłapacz Helena
 9. Kurzeja Anna
 10. Lisowicz Cecylia
 11. Masztafiak Maria
 12. Trojanowicz Stefania
 13. Zagórska Anna
 14. Zagórska Beata
 15. Zagórska Czesława
 16. Zagórska Elżbieta
 17. Zagórska Ewelina
 18. Zagórska Jadwiga
 19. Zagórska Monika
 20. Zagórska Zofia

RÓŻA EMILII TROJANOWICZ

 1. Biszko Maria
 2. Czochór Michalina
 3. Druzik Maria
 4. Gruca Krystyna
 5. Jamro Janina
 6. Kopek Anna
 7. Korzeń Irena
 8. Korzeń Jadwiga
 9. Kulka Maria
 10. Kulka Piotr
 11. Michalik Małgorzata
 12. Rówińska Cecylia
 13. Siuta Maria
 14. Siuta Renata
 15. Spólnik Michalina
 16. Trojanowicz Anna
 17. Trojanowicz Danuta
 18. Trojanowicz Emilia
 19. Trojanowicz Mieczysław
 20. Zacharska Michalina

RÓŻA KRYSTYNY JANTAS

 1. Dudycz Irena
 2. Gruca Danuta
 3. Gucwa Krystyna
 4. Jantas Franciszek
 5. Jantas Krystyna
 6. Jantas Małgorzata
 7. Karaś Renata
 8. Korzeń Czesława
 9. Kukuła Anna
 10. Kulka Celina
 11. Kusiak Helena
 12. Kusiak Jolanta
 13. Marosz Barbara
 14. Masztafiak Halina
 15. Michalik Elżbieta
 16. Piechowicz Janina
 17. Piechowicz Maria
 18. Radzik Urszula
 19. Smoła Joanna
 20. Zabierowska Zuzanna