Siostry zakonne

S.M. Ewangelista Janina Koszyk CSSJ (Elbląg)

S.M. Halina Kulka CSSJ (Wiesbaden – Niemcy)

S.M. Bronisława Łukaszyk OSC (Stary Sącz)

S.M. Wenanta Katarzyna Bernasiewicz CMBB (Warszawa)

S.M. Anna Agnieszka Kulka AI (Ukraina)

S.M. Barbara Kłapacz CSSF (Kraków)

S.M. Krystyna Sitar CSSJ (Kamerun – Afryka)

S.M. Katarzyna Koszyk FMA (Warszawa)

S.M. Natalia Stanisława Siuta CSSJ (Radna Góra)

S.M. Barbara Smoła  BDNP  (Kraków)