SKŁAD NOWEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

W ostatnim czasie odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza.

Będą ją tworzyć:

ks. Stanisław Porębski,

ks. Mateusz Gurbisz,

Franciszek Bernasiewicz nr domu 240,

Michał Cymbała nr 424,

Zbigniew Dulkiewicz nr 558,

Ryszard Gruca nr 64,

Maria Halińska nr 323,

Zenon Kłapacz nr 26,

Jan Kulka nr 311,

Renata Lisowicz nr 822,

Cecylia Łukaszyk nr 693,

Adam Obrzut nr 752,

Roman Rewak nr 982,

Stanisław Sitar nr 659,

Władysława Smoła nr 692,

Stanisław Wantuch nr 772.