SPOTKANIE PIELGRZYMÓW

W niedzielę 5 sierpnia w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła, Mszą św. sprawowaną przez Księdza Proboszcza rozpoczęło się spotkanie przedpielgrzymkowe. Uczestnicy, którzy przybyli nie tylko z Ropy (m.in. z Brunar, Śnietnicy, Gorlic, Łużnej, Staszkówki, Szymbarku, Szalowej…) czynnie angażując się w liturgię poprzez odczytanie czytań mszalnych, przygotowanie modlitwy wiernych i oprawę muzyczną, dali wyraz swojej miłości do Chrystusa i Kościoła, za co składamy szczere Bóg zapłać. Piękno liturgii powinno być bardzo ważne dla każdego z nas. Przywołajmy słowa Benedykta XVI z adhortacji Sacramentum Caritati „Liturgia ma wewnętrzny związek z pięknem: jest blaskiem prawdy. Odnoszenie się do atrybutu piękna jest sposobem docierania do nas prawdy o miłości Boga w Chrystusie poprzez piękno. Prawdziwym pięknem jest miłość Boga. Liturgia jest najwyższym wyrazem chwały Bożej i stanowi, w pewnym sensie, otwarcie się Nieba ku ziemi”. Właśnie tego doświadczyliśmy w czasie Modlitwy z Pielgrzymami.

Po Eucharystii wszyscy udali się do Sali teatralnej na spotkanie organizacyjne, które poprowadził tegoroczny Przewodnik Grupy XIV ks. Krzysztof Mirek, wikariusz z Szymbarku. Kapłan udzielił wielu praktycznych wskazówek na czas pielgrzymowania.

Wszystkim, którzy będą kroczyć do Pani Jasnogórskiej życzymy dobrej, spokojnej drogi, samych słonecznych dni i prosimy o modlitwę w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ ZDJĘĆ