TRZECI NUMER BIULETYNU ,,RAZEM,,

Ukazał się trzeci numer kwartalnika „Razem”, który zawiera gminno-parafialne informacje ostatnich miesięcy, ważne dla każdej rodziny żyjącej w Ropie, Łosiu i Klimkówce. W biuletynie znalazły się też m.in. wywiady: z wicestarostą powiatu gorlickiego Karolem Górskim oraz z naszymi wikariuszami ks. Mateuszem i ks. Pawłem; poruszające wspomnienia o śp. lekarzu Józefie Dziedziaku; list nadesłany przez naszego Rodaka Józefa Ostrowskiego oraz wiele innych artykułów.

Gazeta redagowana jest przez Ewę Bugno, Janusza Koniora, Jana Morańdę, ks. Stanisława Porębskiego i ks. Mateusza Gurbisza. Osoby te, jak również autorzy nadesłanych tekstów pracują całkowicie społecznie – za co składamy wszystkim wyrazy wdzięczności.

 

Biuletyn można nabyć w kościołach, Urzędzie Gminy oraz GOK.

Serdecznie polecamy!