W DEKANACIE ROPA 87% WIERNYCH CHODZI NA NIEDZIELNĄ MSZĘ ŚW.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane za 2013 rok dotyczące liczby wiernych w poszczególnych diecezjach, którzy uczestniczą w Mszach św. i przystępują do Komunii św.  Wskaźniki praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które miało miejsce 20 października.

Jak wynika z tych statystyk Diecezja Tarnowska wypada zdecydowanie najlepiej w Polsce – odsetek tzw. dominicantes, czyli wiernych obecnych na niedzielnym nabożeństwie wynosi 69,4 proc., a Komunię św. (communicantes) przyjmuje 23,9 proc.

Największa frekwencja utrzymuje się w południowych regionach naszej diecezji:

Ujanowice – 91 proc.,

Ropa – 87 proc.,

Grybów i Stary Sącz – 81 proc.

 

Cieszymy się, że dekanat Ropa znalazł się na drugim miejscu. Świadczy to o wielkiej pobożności mieszkańców tej ziemi.