WAKACYJNE PRACE REMONTOWE

W czasie wakacji odbywały się prace remontowe przy obiektach parafialnych, m.in. pomalowaliśmy dach na kościele pw. MB Wspomożenia i zamontowaliśmy dodatkowe rynny; wzdłuż szczytu dachu, na krzyżu i kominie umieściliśmy specjalne igły zabezpieczające przed ptakami; wymalowaliśmy także dach dzwonnicy przy kościele św. Michała. Natomiast w zakrystiach zakończyliśmy prace związane z wentylacją, rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku. W mieszkaniu ks. Zygmunta wykonaliśmy niezbędne prace malarskie. Ponadto wymieniliśmy gabloty przed kościołem, które wykonał i ofiarował pan Ryszard Gruca. Ciągle trwa gruntowny remont dolnych pomieszczeń plebanii.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość m.in.: ekipie pana Jerzego Matuszyka; p. Małgorzacie Deć; p. Zenonowi Kłapaczowi; p. Romanowi Rewakowi; p. Adamowi Łukaszykowi z synem; p. Adamowi Trojanowiczowi; p. Czesławowi Smole;  oraz wszystkim fachowcom, których nie sposób tu wymienić; jak i naszym drogim Społecznikom, dzięki którym obciążenie finansowe naszej parafii jest mniejsze. W sposób szczególny dziękujemy  ofiarodawcom i dobrodziejom „Bóg zapłać”.

Zobacz zdjęcia